Har timeprisene falt?

«Halve IT-bransjen« består av IT-konsulenter. Hvordan påvirkes de av finanskrisen?

Har timeprisene falt?

«Halve IT-bransjen« består av IT-konsulenter. Hvordan påvirkes de av finanskrisen?

I november 2007 spurte vi våre lesere om hva timeprisene for norske IT-konsulenter lå på.

Vi hadde på forhånd fått høre om mange forskjellige selskapers timepriser, men opplysningene var «off the record». Svært få er villige til å opplyse om dette av konkurransehensyn. De få prisene som var og er tilgjengelige, må anses som veiledende.

Vårt inntrykk var den gang at timeprisen lå mellom 500 og 1.000 kroner timen for selvstendige konsulenter og hos små konsulentselskaper, mens de fleste store opererte med en pris på mellom 1.000 og 1.500 kroner. Det var få som lå på en pris over 1.500, og det var stort sett bare utvalgte SAP-konsulenter.

De mange tilbakemeldingene fra leserne i debattforumet bekreftet i stor grad at det var tilfelle. digi.no fikk mange tilbakemeldinger fra både ansatte og IT-ledere om at informasjonen herfra ble flittig diskutert på både ledermøter og i plenum hos IT-selskapene.

Fra november i fjor til november i år har mye forandret seg. Det ble tidlig klart at USA ville slite med en finanskrise som følge av subprime-lånene, men til å begynne med var det fortsatt stor optimisme om at det ikke ville være snakk om en stor nedtur. Etter sommeren har det blitt tydelig at det dreier seg om noe mer enn en liten dump i vekstgrafen, og at finanskrisen også vil merkes godt i Norge.

Indikatorene spriker imidlertid i alle retninger. Noen IT-selskaper rapporterer om nedbemanninger, mens andre slår fast at de ikke har merket noe og at de fortsatt kjører på for fullt.

Dette gjelder spesielt konsulentselskapene. Noen har langsiktige avtaler, mens andre er avhengig av en stabil tilflyt av nye, kortere oppdrag. Det er også stor forskjell på hva slags kunder selskapene har, om det er offentlige etater, små eller store bedrifter og hva slags bransjer kundene opererer i.

På den ene siden er konsulentene de som ryker først når et selskap må kutte kostnader, men på den andre siden er det ofte innleide konsulenter som er nøkkelpersonene som får ting til å skje.

Nå har vi fått nye opplysninger som tyder på at mange IT-konsulenter, men langt fra alle, har begynt å fallby sine konsulenttimer når de leverer tilbud til både nye og eksisterende kunder.

Flere konsulentselskaper sliter med å få leid ut sine konsulenter, og det er derfor bedre å få litt betalt enn ikke å få betalt i det hele tatt. Det blir litt som med flyselskapenes tomme seter. Flyet flyr uansett, og det er bedre å fylle opp gjenværende seter med passasjerer som betaler mindre enn kostpris, enn å la setet stå tomt.

Vi spør derfor nok en gang:

Hva er timeprisene til norske IT-konsulenter?

Kanskje er du selv en konsulent, eller kanskje du jobber for et firma som leier inn konsulenter?

Her er noen momenter det kan være greit å ta med når du gir selverfarte eksempler på timepriser:

 • Hva ligger timeprisene på nå?
 • Er timeprisene høyere, lavere eller på samme nivå som for et år siden?
 • Når merket du eventuelt nedturen?
 • Er du konsulent eller kunde?
 • Selvstendig næringsdrivende eller ansatt i konsulentselskap
 • Kortidsoppdrag eller langt kontinuerlig oppdrag
 • Drift / support / utvikling / prosjektledelse
 • Database / sikkerhet / kommunikasjon / servere / programvare
 • Proprietær teknologi / fri programvare
 • Offentlig etat eller privat bedrift
 • Færre, flere eller like mange oppdrag

Husk at du som ansatt trolig har undertegnet en taushetserklæring. Hold deg til det generelle, og du kan gjerne være anonym.

    Les også:

Vi oppgraderte vårt debattforum for noen få uker siden, og nå vises alle innlegg på en eneste side - både for nye og tidligere saker Det er fortsatt fullt mulig å være annonym, selv om man registrerer seg som bruker. Fordelen med det er at man slipper CAPTCHA hver gang man skriver et innlegg.

Del dine erfaringer her i debattforumet.

Til toppen