- Har truet med å kaste IT-folk ut av vinduet

- Bransjen er ikke flinke til å lytte til oppdragsgiverne, og den fakturer ut sine egne opplæringskostnader, sa arbeidsdirektør Ted Hanisch da han åpnet IT-tinget i Stavanger.

- Bransjen er ikke flinke til å lytte til oppdragsgiverne, og den fakturer ut sine egne opplæringskostnader, sa arbeidsdirektør Ted Hanisch da han åpnet IT-tinget i Stavanger.

IT-tinget er det årlige arrangementet til Posten SDS, der selskapet samler kunder og bransjefolk til å diskutere og informere rundt ny informasjonsteknologi og mulige følger for det norske samfunnet. Arbeidsdirektør Ted Hanisch var invitert til å holde åpningstalen, og benyttet anledningen til blant annet å fortelle bransjen hvor landet ligger fra et kundeperspektiv.

- IT-bransjen er jevnt over flinke til å tilegne seg ny kompetanse, og norske IT-kunder følger opp. Dette er i hovedsak en fordel, selv om det koster å arbeide på upløyd mark, sa Hanisch og viste til historiske nederlag som Tress 90 og liknende. - Norge er blitt en av verdens ledende nasjoner i å ta IT i bruk.

Så innledet Hanisch en kritikk i den hensikt til å vekke bransjen til fordringene i den nye tid.

- Til en viss grad har IT-bransjen finansiert sin egen kompetanseheving ved å fakturere ut sine opplæringskostnader til kundene. Prisene har økt mye de siste årene. Nå ser de ut til å være stabile eller noe fallende, særlig innen konsulentvirksomhet. Det er på tide.

Bransjens fiksering på teknologi har påført kunder andre byrder enn bare opplæringskostnader, ifølge Hanisch.

- Tekniske prosjektledere er det nok av. Men helhetlig prosjektledelse er mangelvare. Bransjen mangler evne til å sette seg inn i oppdragsgiverens organisasjon og tjenester.

Den vanlige unnskyldningen - at kundene ikke vet hva de vil ha - tok Hanisch på strak arm.

- Min erfaring som oppdragsgiver er at vi må bruke altfor mange ressurser på å fortelle IT-konsulentene hva systemet skal brukes til. Jeg har truet med å kaste IT-folk ut av vinduet, fordi de har vært så dårlige til å lytte og til å sette seg inn i vår situasjon. Dette er bransjens viktigste problem, og det er på tide at den tar det alvorlig. Det går bare så lenge det er knapt med IT-kompetanse.

Til toppen