Dell EMC

Har unngått nedbemanning i Norge. Nå flytter Dell EMC sammen i felles lokaler

Gigantfusjonen mellom Dell og EMC er ferdig – nå ser selskapet fremover.

Christian Lorck (General Manager, Commercial Sales) og Jul Johansen (General Manager, Enterprise Sales), i Dell EMC Norge.
Christian Lorck (General Manager, Commercial Sales) og Jul Johansen (General Manager, Enterprise Sales), i Dell EMC Norge. (Bilde: Kurt Lekanger, digi.no)

Gigantfusjonen mellom Dell og EMC er ferdig – nå ser selskapet fremover.

LYSAKER (digi.no): I september i fjor ble Dell og EMC til ett selskap, men har i Norge vært kjørt som to selvstendige selskaper frem til februar i år. Dell har vært lokalisert på Skøyen, mens EMC har holdt til på Lysaker, sammen med VMware.

Fra 1. juni flytter det fusjonerte selskapets 150 ansatte i Norge sammen i felles lokaler på Lysaker, etter at Dell EMC har utvidet leiekontrakten med gårdeieren og fått tilgang til rundt 600 nye kvadratmetre. 

Etter fusjonen består Dell EMC nå av to salgsorganisasjoner; enterprise sales og commercial sales. Førstnevnte har ansvaret for de to hundre største kundene i Norge, typisk de største norske konsernene – med unntak av kunder i det offentlige. Commercial sales-avdelingen har øvrige private kunder, samt kunder i det offentlige. 

Har unngått nedbemanning – nå ansettes det

I forbindelse med fusjonen har Dell EMC kuttet bemanningen med mellom 2000 og 3000 ansatte, ifølge The Register.

– Var det mange overflødige funksjoner her i Norge i forbindelse med fusjonen? Har det vært noen nedbemanning?

– Vi har vært veldig lite berørt i Norge. Det er alltid slik i en fusjon at det er noen dobbeltfunksjoner, så noen dobbeltfunksjoner har medført at noen har måttet gå. På den annen side så ansetter vi i disse dager på salg. Det er en ganske massiv investering i nye selgere nå, sier Christian Lorck, sjef for commercial sales-avdelingen. 

Han forteller at en del ansatte riktignok har fått nye roller.

En utfordring med fusjonen har også vært at Dell og EMC har hatt hver sine nettverk av partnere, som har solgt selskapenes løsninger. I forbindelse med fusjonen har Dell EMC derfor nå måttet lage et nytt og felles partnerprogram for de to tidligere organisasjonene. Der kan partnere registrere avtaler, slik at man unngår at selgere fra partnere og fra Dell EMCs hovedkontor flyr i beina på hverandre. 

– Og så er det en godkjenningsprosess hos oss som gjør at man blir enige, sier Lorck. Vi trenger sterke og kompetente partnere, vi klarer ikke å dekke alt selv.

Maskinvare fortsatt viktig for det fusjonerte selskapet

Maskinvare kommer fortsatt til å være viktig for nye Dell EMC – ikke bare lagringsløsninger, men også klient-PC-er, skjermer, og annet som Dell har vært store på.

– Den største inntekten kommer fra hardware. Men Dell EMC er også et av verdens største softwareselskaper, og det blir mer av det, sier Jul Johansen, som er sjef for Enterprise Sales i Norge.

Maskinvare kommer fortsatt til å være viktig for Dell EMC. Her demonstreres selskapets Smart Desk-løsning under et kundearrangement på Lysaker.
Maskinvare kommer fortsatt til å være viktig for Dell EMC. Her demonstreres selskapets Smart Desk-løsning under et kundearrangement på Lysaker. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Det at Dell EMC kan levere både produkter og tjenester er ett av selskapets store konkurransefortrinn, mener Johansen. Selskapet eier også sikkerhetsløsninger gjennom selskapene RSA og Secureworks.

– En av de store utfordringene for de fleste er at du ikke kan gå ett sted og få hjelp til å fikse det meste, du må gå litt her og litt der. Dette er kanskje det eneste selskapet i verden som kan tilby alt, fra den generelle plattformen og opp til det operasjonelle nivået, hvor du har hardware/software-laget, virtualiseringslaget, automasjonslaget, plattformslaget og applikasjonslaget på toppen – med sikkerhet rundt. 

– Det er ett av de store argumentene for denne massive funksjonen mellom disse to selskapene, sier Johansen.

Mener bedriftene beveger seg bort fra rene offentlige skyløsninger

 Dell EMC tilbyr også hybride skyløsninger, men gjennom sine partnere. 

– Vi tror verden er hybrid. Vi tror ikke det er enten eller, men begge deler. Virksomheter verden over kommer til å balansere egne tjenester fra egne datasentere mot skytjenester. Det som er mye av fokus for selskapet er å få dette til å fungere mest mulig automatisert, sier Lorck. 

– Vi ser også en trend med at store konsern som har vært tidlig ute med å ta i bruk skytjenester, nå velger å «ta tilbake» en del. De mener at de kan produsere disse tjenestene bedre selv. Vi har også en del analyser som viser at hvis du har store volumer i den offentlige skyen, så kan du drive nesten til halv pris fra et eget datasenter.

Å legge absolutt alt i den offentlige skyen gjør det også vanskeligere for bedriftene å differensiere seg, mener Lorck, og forklarer at IT er det som kommer til å være differensiatoren for bedriftene fremover, og at hvis man velger å kjøpe alt i skyen, så mister man en del områder hvor man kan være unik. – Det gir litt mer «lock-in», sier han. 

Men skytjenester er viktige også for Dell EMC. Virtustream er det nyeste tilskuddet til Dell-familien, og er en enterprise skyplattform – i likhet med blant annet Microsoft Azure. Virtustream ble kjøpt opp av EMC i 2015 for 1,2 milliarder dollar, og selskapet har en rekke datasentere rundtom i verden – inkludert fire i EMEA-området (Europa, Midt-Østen og Afrika). 

– Dessverre for oss i Norge og i de små landene, har vi ikke den massive organisasjonen her som kan få dette ut – men dette er i ferd med å bygges opp, sier Johansen.

Størst på lagring 

På verdensbasis utgjorde markedet for «enterprise storage» så mye som 11,1 milliarder dollar i fjerde kvartal 2016, ifølge IDC-tall. Dell EMC er desidert størst, med en markedsandel på 32,9 prosent i fjerde kvartal, mot 10,2 prosent for HPE (Hewlett-Packard Enterprise), 10,2 prosent for IBM og 10,0 prosent for NetApp. Hitachi er også en aktør å regne med, med en markedsandel på 7 prosent på verdensbasis. 

Johansen sier at HPE er den største og viktigste konkurrenten til Dell EMC innenfor lagring her i Norge.

– HP har jo hatt en agressiv strategi det siste halvannet året. Vi har riktignok tatt betydelige markedsandeler den siste tiden, og jeg tror at vi i Q4 har størst markedsandel i regionen «vest», som inkluderer Norge. EMC, og nå Dell EMC, har vært ganske dominerende, sier Johansen.

I Norge finnes det ikke noe stort high-end-marked for lagring, sier Johansen. I dette markedet i Norge er det stort sett HDS (Hitachi) og Dell EMC som konkurrerer, sier han.

– Vi gjorde et fantastisk fjorår, og Q4 var det beste kvartalet for EMC noensinne. Vi har tatt noen store kontrakter fra våre konkurrenter, sier Johansen.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen