Har veldig dårlig tid

«IT-minister» utpekte Chaffey som fagmann.

Har veldig dårlig tid
Rigmor Aasrud (Ap) takket for seg og overrakte nøklene til påtroppende statsråd Jan Tore Sanner (H). Men nøklene får han ikke brukt selv. Sanner vil holde til i Kommunaldepartementes lokaler en etasje over gamle og nå nedlagte Fornyingsdepartementet. Bilde: Per Ervland

En av de største overraskelsene ved utnevnelsen av regjeringen var ikke hvem som skulle sitte i regjering – men at den tidligere SV-politikeren Paul Chaffey gjør et spektakulært comeback i norsk politikk.

Som statssekretær for kommual- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil Chaffey bli den mest sentrale IT-politikeren i Norge – og få et viktig delegert ansvar for den største digitaliseringsreformen som noen sinne har skjedd i Norge.

Fornyingsdepartementet blir lagt ned, og 170 medarbeidere av 220 medarbeidere blir flyttet til Kommunal- og regionaldepartementet - akkurat som digi.no før valget kunne avsløre. Til sammen skal «superdepartementet» (som får det formelle navnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet) et meget bred portefølje med saker – ikke bare IT.

At Chaffey blir sentral ble understreket av Sanner selv, da han fikk overrakt nøklene til Fornyingsdepartementet av avtroppende statsråd Rigmor Aasrud onsdag ettermiddag:

På spørsmål fra digi.no om statsråden var klar for det store digitaliseringsløpet av offentlig sektor, som Aasrud har startet på, kunne han fortelle at han var glad for å ha med seg «en fagmann» som Chaffey.

Selv ville ikke Chaffey, som de siste tolv årene har ledet NHO-foreningen Abelia, kommentere noe på sin første dag i ny jobb.

Det er imidlertid på det rene at Sanner og Chaffey vil få hendene fulle i ukene og månedene som kommer. Utfordringene står i kø. Noe av det første de må gjøre er å finne ut hva de skal gjøre med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som står uten sjef. Det er ikke usannsynlig at den nye ministeren vil gjøre noe strukturelt med denne etaten, som har en nøkkelrolle i å få digitalisert offentlig sektor.

Paul Chaffey retter på slipset på vei inn til sin nye arbeidsplass onsdag ettermiddag. Han vil få et viktig ansvar for IT og digitaliseringspolitikken.
Paul Chaffey retter på slipset på vei inn til sin nye arbeidsplass onsdag ettermiddag. Han vil få et viktig ansvar for IT og digitaliseringspolitikken. Bilde: Per Ervland

Det er også en mulighet for at Difi blir slått sammen med Altinn, den statlige portalen for nær sagt all elektronisk korrespondanse mellom næringsliv og offentlige myndigheter. Dette har blitt foreslått av tidligere moderniseringsminister Morten Andreas Meyer, i spaltene til digi.no før valget.

Men den viktigste oppgaven er å følge opp Stoltenberg-regjeringens digitaliseringsstrategi – som slo fast at hovedregelen for all korrespondanse mellom det offentlige og innbyggeren skal skje digitalt i løpet av neste år. Her la Aasrud til grunn en rekke frister, som Sanner & co. vanskelig kan skyve på. Sanner «lovet» nemlig å holde et enda høyere tempo på digitaliseringsarbeidet enn hva den forrige regjeringen har gjort – og dagens regjeringspartier har vært utålmodige da de satt på Stortinget.

Faktisk skal alle tjenester med «innsendingsvolum» på over 5.000 skjema være tilgjengelige digitalt innen 30. juni 2014. For de mellom tre og fem tusen skjema er fristen satt samme dato året etter. Dette fremgår av Digitaliseringsrundskrivet som Rigmor Aasrud sendte rundt tidligere i år.

Det skal også, i løpet av neste år, etableres en sikker digital posttjeneste hvor innbyggere kan motta og oppbevare sin digitale post fra forvaltningen, som skal være i bruk innen 2014.

I tillegg til dette må Sanner & Co. også få med seg kommunene på laget. Det er i kommunene de fleste av oss har kontakt med det offentlige, og variasjonen i hvor langt de har kommet på de digitale tjenestene er like stor som det er kommuner i landet. Dette skal da skje parallelt med en bebudet reform av forvaltning og kommunestruktur.

Listen over arbeidsoppgaver blir lang – men ambisjonene er også store. I Sundvollen-erklæringen står det:

«Offentlig sektor må settes i stand til å realisere samfunnsmessige gevinster gjennom planmessig og koordinert innføring av IKT. Det er et særlig stort potensial innenfor NAV, helsevesenet og politiet.Riktige teknologiinvesteringer og vellykkede implementeringer vil styrke beredskapen og gjennomføringskraften betydelig. Samarbeidet og samordningen mellom staten og kommunene skal også styrkes. Regjeringen vil bidra til en bedre samordning av ulike IKT -systemer i offentlig sektor.»

Riktignok er det bare to lovnader: At det kommer et felles system for innlogging til alle offentlige tjenester. At det skal legges til rette for mer bruk av IKT-verktøy i undervisningen. Det første punktet er allerede langt på vei innfridd gjennom ID-porten. Det andre blir Torbjørn Røe Isaksens sitt bord.

Uansett: Det blir lange dager for Chaffey og hans sjef, Sanner.

    Les også:

Les mer om: