Har vi et ekte internett i Norge?

Tunnelbrannen i Oslo demonsterer store svakheter - som er gjort verre av video-flommen.

Tunnelbrannen i Oslo demonsterer store svakheter - som er gjort verre av video-flommen.

Arpanett som ble til internett ble bygget av det amerikanske forsvaret for å kunne tåle at enkelt-linjer falt ut og likevel fungere under et atomangrep. Men i Norge i dag er det ikke slik lengre, det demonstrerte brannen i togtunnelen under Oslo Sentralbane-stasjon.

Nå er det selvfølgelig flere årsaker til manglende backup: Norge er et stort land med få innbyggere og det er dyrt å bygge infrastruktur.

Det er derfor i praksis bare to aktører som har laget landsdekkende transportnett og søkelyset rettes nå mot disse: Telenor og Banetele, der staten selv enten er heleier eller dominerende eier, har tunge og ansvarsfulle roller.

Eksemplene på at hvordan det kan gå når aktørene er få er mange: Til tross for all doble og triple IT-systemer, stoppet banksentralen EDB opp i november i fjor år på grunn av en enkelt feil i en eneste nettverkboks.

    Les også:

Et annet eksempel i internett-alderens barndom (1996) er illustrerende. En brann i en hovedstasjon hos MCI i Pennsylvania lammet trafikken mellom USA og Europa. Reservelinjene mange hadde kjøpt av andre ISP stoppet også - ISPene hadde kjøpt kapasitet på den samme fysiske MCI-kabelen.

Mye er gjort og i mange byer finnes det alternativer, men trolig har alt for mange presset prisene for hardt, kjøpt for lite backup-kapasitet og trent for lite på hva som skjer når en eller flere linjer faller ut. Det norske internettet er dessverre ofte karakter av et stjernenett uten redundans.

Og i internett-bransjen blir fortløpende vurderinger av dette ekstra viktig fordi bransjen endrer seg så fort: De siste årene har trafikken eksplodert på grunn av alle videotilbudene og da blir reserverløsninger som skal stå på vent ekstra dyre.

Men noe handler om fysiske tiltak sikring: At strøm og fiberkabler ligger inntil hverandre inntil et jernbane-spor er sikkert billig, men ikke veldig smart. Inntil nylig gikk veldig mye av internett-trafikken gjennom en eneste Cisco-boks på Usit i Oslo i et lokale som var sikret dårligere enn de fleste Narvesen-kiosker.

Når så mye annet er regulert og under tilsyn her i Norge, burde ikke Post- og teletilsynet bedt om en gjennomgang av Telenor og Banetele på sikkerhet i det norske nettet? Telebransjen er tungt regulert og aktørene blir innkalt på teppe ved nedetid, men fremdeles er ikke Internett-bransjen underlagt noen slik regulering.

I dag trenger vi ikke å være redd for hackere og terrorister når en gravmaskin er alt som skal til.

Til toppen