Hard front mellom Microsoft og Symantec

Microsoft og Symantec har hardnet fronten i en strid om rettigheter til teknologi.

Microsoft og Symantec har hardnet fronten i en strid om rettigheter til teknologi.

I mai i år gikk Symantec til søksmål mot Microsoft for påstått brudd på en lisensavtale fra 1996 om tilgang til lagringsteknologi utviklet av Veritas Software, et selskap Symantec kjøpte i fjor. Symantec mener Microsoft misbrukte avtalen for å gi seinere utgaver av Windows bedre egenskaper innen lagring.

    Les også:

Microsoft svarte i midten av juni ved å gå til motsøksmål mot Symantec, for påstått brudd på tre Microsoft-patenter. I slutten av juli ble motsøksmålet utvidet med en påstand om at patentet som ligger til grunn for Symantecs søksmål, må kjennes ugyldig. Microsoft ba dessuten at saken måtte deles i to: en sak for uenigheten om patenter, og en annen sak for uenigheten om kontrakter.

I forrige uke ga dommeren sin kjennelse om hvordan saken skal behandles framover. Han godkjente at saksdokumentene inntil videre ikke skal være offentlig tilgjengelige. Han avviste Microsofts krav om at behandlingen skal fordeles på to atskilte saker.

Partene er innkalt til ny høring 11. oktober, og skal da legge fram det de har av beviser.

Symantec-patentet som Microsoft bestrider gyldigheten av, er US Patent 6816661: Methods and systems for storage architectures. Søknaden er datert 30. august 2002. Patentet ble innvilget 30. november 2004. Microsoft mener patentet er identisk med IEEE Standard 1244.1-2000 for media management system (MMS) architecture som ble publisert i 2000.

Microsoft har rettet en formell henvendelse til USAs patentkontor for å få det til å gå gjennom patentet på nytt. Det kan ta flere uker før det foreligger noe svar.

Microsoft har også bedt retten legge opp til en selvstendig høring om patentet. Den kan tidligst komme i april neste år.

Symantecs krav om at Microsoft må holde tilbake Vista til striden er avklart, står fortsatt ved lag.

Retten vil tidligst ta stilling til partenes krav etter høringen 11. oktober.

Til toppen