Hard innspurt fra Microsoft for Open XML

Microsoft er i høygear for å sikre at ISO vedtar Office Open XML som standard.

Hard innspurt fra Microsoft for Open XML

Microsoft er i høygear for å sikre at ISO vedtar Office Open XML som standard.

Det er nå to uker siden Ecma International-komiteen bak dokumentformatene kjent som Office Open XML – også forkortet til Open XML eller OOXML – leverte fra seg et revidert utkast til de nasjonale organene som til sammen skal avgjøre hvorvidt formatene skal godkjennes som av den internasjonale organisasjonen for standarder, ISO.

    Les også:

Den endelige avstemmingen i ISO skal avsluttes 30. mars. I Genève, i uken 25. til 29. februar, er det en såkalt «ballot resolution meeting» der de nasjonale organene skal få anledning til å drøfte alle eventuelle innvendinger og uklarheter rundt det nye utkastet.

Microsoft inviterte nylig fagpressen til en lengre briefing ved sitt hovedkvarter i Redmond i delstaten Washington, rundt det nye utkastet til Open XML. Journalistene som deltok på denne briefingen skriver at de oppfatter briefingen som ledd i selskapets innspurt for å få ISO til å vedta Open XML.

De skriver også at Microsoft de siste ukene har holdt fire konferansesamtaler per uke med nasjonale organer som skal delta i ISO-avstemmingen.

Det er kjente temaer som inngår i Microsofts argumentasjon.

Microsoft mener det er behov for to dokumentstandarder i ISO. De mener den ISO-standarden som er ment å ivareta de samme behovene som Open XML, det vil si Open Document Format (ODF), er for enkel. Microsoft begrunner dette ved å vise til at bedrifter trenger bakoverkompatibilitet med eksisterende dokumenter, og at ODF ikke er i stand til å bevare avanserte egenskaper i de proprietære formatene til kontorpakken Microsoft Office. Tilsvarende avanserte egenskaper er rett og slett ikke mulig i ODF, følgelig er det et klart behov for Open XML, mener Microsoft.

I argumentasjonen om at bedrifter trenger Open XML fordi det er et mer avansert format enn ODF, støtter Microsoft på en rapport fra Burton Group, som anbefaler tunge brukere å velge Open XML framfor ODF.

Forfatteren av denne rapporten, forskningsdirektør Peter O’Kelly, var til stede på briefingen i Redmond. Han avviste kontant enhver antydning om at Burton Group hadde latt seg «kjøpe» eller «sponse» av Microsoft, og trakk fram Open XML-egenskaper innen blant annet skjemaer og regneark.

– Det er ting man tar for gitt i [Microsoft] Office som rett og slett ikke finnes [i ODF], sa O’Kelly.

Et annet argument fra Microsoft er at Open XML ikke er et kjapt mottrekk mot ODF, men resultatet av en tiårig prosess mot større åpenhet, blant annet som følge av samtaler med kunder.

Det er et faktum at Microsoft har blitt kritisert gjennom mange år, særlig i Europa, fordi formatene ikke er har vært åpne. Særlig forvaltningen er blitt klar over det prinsipielt betenkelige i å låse seg til formater som eies av private. EU-kommisjonen skal ha gitt klar beskjed til Microsoft om at de ønsket at kontrollen over formatene i Office-pakken ble overført til et internasjonalt organ, og at formatene ble gjort åpne og tilgjengelige for alle.

Et tredje argument fra Microsoft er at bransjen i praksis erkjenner Open XML finnes og at brukerne trenger dette formatet.

Det gis flere eksempler på det. Det er integrerte lesere for Open XML – og for ODF – i den nyeste utgaven av Mac OS og i Apples iPhone, samt i Apples rimelige kontorpakke iWorks. Adobes layoutverktøy InDesign kan importere Open XML-dokumenter. Novells kontorpakke Suse Open Office kan lese og lagre i Open XML selv om pakkens standardformat er ODF.

Microsoft-medarbeidere har også vært flinke til å avdekke hvordan Open XML-motstandere som IBM og Google i det stille legger opp til Open XML-støtte i flere produkter. Lotus Quickr, Websphere og DB2 er blant IBM-produktene som godtar Open XML. Finner man et Open XML-dokument gjennom Google, kan man bruke søketjenestens egen løsning for å lese dokumentet.

Ellers brukte Microsoft pressebriefingen i Redmond til å fyre av en bredside mot IBM: De mener press og utspill fra IBM er årsaken til at Open XML tapte den første ISO-avstemmingen i september i fjor, og anklager selskapet for vedvarende lobbyvirksomhet mot det nye utkastet.

Til toppen