Hard konkurranse i alpeland

Veksten i markedet er sterk, og størst for den ferskeste operatøren med blant annet Telenor inne på eiersiden. Penetrasjonen nærmer seg 50 prosent.

Veksten i markedet er sterk, og størst for den ferskeste operatøren med blant annet Telenor inne på eiersiden. Penetrasjonen nærmer seg 50 prosent.

De tre aktørene i det østerrikske mobilmarkedet er Mobilkom, MaxMobil og One. I tillegg ble aktøren Tele.ring, med tyske Mannesmann som majoritetseier tildelt mobillisens i fjor.

Telecom Italia eier 25 prosent av aksjene i det tidligere helstatlige post og televerket (PTA) hvis datterselskap Mobilkom startet mobiltelefoni i 1992.

Selskapet er landets dominerende aktør i dag med halvparten av markedet, men er de siste årene noe svekket etter hardere konkurranse fra MaxMobil som etablerte seg i 1996 og One fra 1998. MaxMobil er privateid, med blant annet Deutsche Telekom (25%) og Siemens (14%) på eiersiden.

Connect Austria, som selger mobilprodukt under varemerket One, er landets tredje operatør og ble etablert som et nordisk-tysk-britisk joint venture med Telenor, Tele Danmark og Viag Interkom på eiersiden, sammen med østerrikske eiere og britiske Orange. Orange ventes å selge seg ut av selskapet, til fordel for eksisterende aksjeeiere etter at selskapets britiske morselskap ble kjøpt av Mannesmann i fjor høst. Om så skjer vil de gjenværende eierne sitte med følgende aksjefordeling: Viag Interkom 36,34 prosent, Tele Danmark 18,17 prosent, Telenor 21,14 prosent og østerrikske RHI Telekom 24,35 prosent.

Kontantkort har bidratt betydelig til den siste tidens vekst i markedet. Mens One ikke vil oppgi sine tall, utgjør kontantkortkunde 50 prosent av Mobilkoms og 45 prosent av Max;Mobils kundemasse.

Østerrike Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Mobilkom 07.92 2.000.000 70 % 50 %
MaxMobil 10.96 1.500.000 90 % 37 %
One 08.98 480.000 1500 % 13 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen