JUSS OG SAMFUNN

Hard straff for identitetstyveri

ID-tyvene får føle den nye straffeloven på kroppen .

Å bekjempe id-tyveri er en tung oppgave, men noen tiltak er satt i verk som skal lette jobben. Rett før jul (17. desember 2008) ble det iverksatt en ny straffelov som gjør det straffbart å ta en annens identitet. Samtidig skjerpes strafferammen i ny straffelov med bot eller fengsel i opptil to år.

Den nye bestemmelsen om identitetskrenkelse vil gi straff for den som tar en annens identitet, opptrer med en annens identitet eller opptre med en identitet som er lett å forveksle med en annens. I tillegg omfattes det å sette seg i besittelse av en annens identitetsbevis. Identitet kan omfatte navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, e-postadresse eller andre opplysninger som alene eller sammen med annen informasjon kan identifisere en fysisk eller juridisk person.

Østlandetsblad.no skriver om to personer som hadde isboksen full av ID-papirer og er blitt funnet skyldig av Follo Tingrett i ID-tyverisaker.

Lengst straff får 34-åringen, som er dømt til to år og tre måneders fengsel.

28-åringen, som nå er bosatt i Østfold, er dømt til ett år og åtte måneders fengsel.

Videre er de to dømt til i fellesskap å betale om lag 1,1 millioner kroner i erstatning/inndragning.

Mange av de handlingene som vil kunne omfattes av den nye bestemmelsen var også tidligere straffbare, blant annet etter bedrageribestemmelsen. Men det var en forutsetning at stjålet identiteten ble brukt til en straffbar handling. Det nye straffebudet vil gjøre det enklere å straffeforfølge identitetstyveri. Det er enklere å bevise en identitetskrenkelse enn et forsøk på en fullbyrdet bedragerihandling.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.