Hardanger blir digital

Den tidligere Stoltenberg-regjeringens vyer om landsdekkende bredbånd i løpet av 2002 henger i en svært så tynn fiber. En hovedårsak er at mange kommuner ikke satser et rødt øre på bredbåndutbygging. Men det finnes unntak.

Bedrifter, privat sektor og kommuner generelt vet for lite om bredbånd. Det mener Gjermund Lanestedt i Høykom, som er Nærings- og handelsdepartementets støtteordning for utbygging av bredbånd. 50 millioner kroner gir de ut i år, men kommunene må også yte sin skjerv, både i form av penger og fremtidsplaner.

- Et helhetlig bredbåndstilbud tar flere år å bygge ut, og krever mer enn hjemmesider og en e-postadresse. Kommuner og bedrifter må planlegge en digital fremtid med virtuelle tjenester for publikum og kunder. I dag er det nesten bare skoler og helsevesen som virkelig utnytter høyhastighetskommunikasjonen, sier Lanestedt i en pressemelding.

I pilotkommunen Odda er det gravd ned kilometervis med fiberkabler. Privatmarkedet skal kobles på senere i år, etter at offentlige etater og næringslivet har fått sitt.

Et nytt privat selskapet, HardangerNett as, skal bygge ut bredbånd i omkringliggende kommuner. Noen av dem, som Ullensvang, er foreløpig på nett via radioteknikk.

Bak HardangerNett står Odda Energi, Indre Hardanger kraftlag, Hardanger Vekst, AS Tyssefaldene og BKK Bredbånd. Selskapet skal eie infrastrukturen i bredbåndsatsingen i Hardanger, skriver Newswire.

- Tanken bak er interkommunale e-tjenester og økt kompetanse i skole, helsevesen, handel og privat sektor. Kommunene kan spare store penger på digital handel og tjenester. Faktisk er det nødvendig for å beholde arbeidsplasser og bosettinger i distriktene, sier Geir Westerlund i Hardanger Vekst.

Kommunesjef Svein Hermansen i Odda er klar om fremtidsplanene.

- Moderne teknologi er svært viktig, men vi må vite hva bredbånd skal brukes til, og dessuten ha noe å fylle det med. Derfor er vi med i prosjektet Digitale Hardanger sammen med alle hardangerkommunene og Kvinnherad. Dette er et gjennomgripende samarbeid. I dag snakker ikke kommunenes systemer med hverandre, sier Hermansen. Han mener bredbånd gir flere konkurransefortrinn.

- Ressursknapphet gjør at kommunene må spare, og da er dette en ypperlig vei å gå. Vi kan jo oppføre oss som én kommune uten fysisk sammenslåing. Noen av oss vil samarbeide uansett hva resultatet i Digitale Hardanger blir, sier Hermansen.

Til toppen