Harddisk-giganter skal forske sammen

Hitachi, Seagate og Western Digital i spissen for ny allianse.

Harddisk-giganter skal forske sammen

Bransjeorganisasjonen IDEMA (International Disk Drive Equipment and Materials Association) mener at de iboende utfordringene knyttet til framtidige lagringsteknologier har vist seg å være for kostbare, risikable og uhåndterlige til at et enkelt selskap kan strebe mot disse alene.

Derfor er IDEMA nå i ferd med å etablere en ny allianse, Storage Technology Alliance (STA), hvor medlemmene kan samarbeide om felles forskningsinitiativer.

Blant de første medlemmene i STA er harddiskleverandørene Hitachi Global Storage Technologies, Seagate og Western Digital.

Andre potensielle medlemmer kan være aktører i lagringsindustrien, kunder, leverandører, universiteter og laboratorier.

Målet er at STA skal bidra til å redusere tiden det tar mellom innovasjon og lansering av produkter, samtidig som man opprettholder en konkurransepreget markedsplass.

Mer informasjon om STA skal gjøres tilgjengelig i september.