Harddisk-krasj ender trolig i retten

Forbrukerrådet og IKT-Norge skal diskutere garantier på harddisker, men saken ender etter alt å dømme i retten.

Forbrukerrådet og IKT-Norge skal diskutere garantier på harddisker, men saken ender etter alt å dømme i retten.

Forbrukerrådet gikk før jul ut med en uttalelse om at selger av harddisker har ansvar for utgifter til å redde kundenes data når disken krasjer. Dette kan bli svært dyrt, og IKT-Norge protesterer.

Nå skal partene møtes for å finne ut hvor uenige de egentlig er.

    Les også:

Striden av striden handler om hvorvidt det er kundens ansvar å ta sikkerhetskopi av innholdet på harddiskene, og om kunden selv dermed har deler eller hele ansvaret for tap av som følge av at en harddisk bryter sammen, utover ødelagt maskinvare..

- Så vidt vi kjenner til finnes det ikke noen prinsippavgjørelse som løser dette, sier Lange.

Lange understreker at Forbrukerrådets uttalelse i saken ikke er noen avgjørelse, bare deres syn på saken.

- Forbrukerrådet har en meglerrolle i saker om forbrukerkjøp, og er lovpålagt å gi sitt syn på saken, sier han.

Noen endelig avklaring kommer neppe ut av møtet, som skal finne sted allerede på fredag.

- Jeg tror vi og IKT-Norge er enige om at spørsmålet, om manglende sikkerhetskopi fra kjøper kan føre til redusert erstatning for følgeskader, bør overlates til Forbrukertvistututvalget eller domstolene, sier seniorrådgiver Jon Andreas Lange, i Forbrukerrådet. Jeg tror også vi er enige om at hovedregelen er at selger er erstatningsansvarlig for følgeskader når et produkt er mangelfult.

Det kan være snakk om store summer, og erstatning eller gjenopprettingskostnader kan komme opp i mange ganger verdien av harddisken. IKT-Norge reagerer blant annet på at selger skal ha ansvar i fem år.

- Vi har stor forståelse for kundenes frustrasjoner når slike ting skjer, men prisnivået på gjenopprettting er så høyt at dette blir et bransjeproblem dersom beslutningen blir stående. Vi synes at fem år et veldig lenge, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge til digi.no.

Syversen oppfatter også at Forbrukerrådet mener kunden ikke har ansvar for å ta sikkerhetskopi.

- Vi har ikke avvist at manglende sikkerhetskopi kan gi avkorting, men vil la domstolene eller helst Forbrukertvistutvalget avgjøre det, sier han.

IKT-Norge har tidligere signalisert at de er villige til å ta en rettssak for å overprøve bransjens ansvar for kundens data. Dermed ser det ut til at begge parter er klare for dette, uansett resultatet av fredagens møte.

Lange understreker at folk uansett bør ta sikkerhetskopier, men er ikke overbevist om at bransjen gjør sitt for å opplyse. Bransjen er ikke alltid så flinke til å opplyse om faren for å miste data når de selger PC-er og harddisker.

- En selger som ikke har gitt noen advarsel, bør være varsom med å klandre kjøper sterkt for ikke å ha tatt sikkerhetskopi. Da mener vi selger har en dårlig sak.

Lange understreker at selger ikke har ansvar for alle skader, som når feil skyldes virus eller andre forhold brukeren har ansvar for.

- Ansvaret kan bli stort, samtidig er det viktig å få det med at det gjelder kun der det er en mangel ved harddisken, sier han.

Spørsmålet er da om det kan bli vanskeligere å få selgerne av harddisker til å innrømme at problemer skyldes feil på utstyret.

- Selger har en bevisføringsplikt og må finne årsaken til feilen. Hvis ikke selger kan sannsynliggjøre at feil skyldes brukerfeil, virus eller andre forhold som er kjøpers ansvar, blir konklusjonen at det er en mangel. En udokumentert påstand om virus holder ikke, sier Lange.

Til toppen