Harde krav for norsk digital-TV

Regjeringen utlyste i dag konsesjon på utbygging av digital-TV i dag. Kravene er harde og det blir dyrt.

Alle i Norge skal få digital-TV med en mottaker som også kan brukes til en rekke data og Internett-tjenester. Dette er regjeringens ønske, men samtidig stiller regjeringen svært tøffe krav.

I dag utlyste kom endelig, etter et halvt års forsinkelse, utlysningen om bygging av digital-TV formidlet over master (i motsetning til kabel eller satellitt.)

Utlysningen og en eventuell utbygging har både en enorm oppside og nedside. Lykkes prosjektet, kan store deler av befolkningen som ikke har PC og Internett få tilgang til tjenester som epost og kanskje Internett. Men prosjektet er risikofyllt, for Norge er et stort land med dype daler og trange fjorder.

Les også

Telenor, som eier dagens analoge sendenett, mener at regnestykket er dårlig i utgangspunktet og ville at regjeringen skulle fire på kravene om hvor mange nette skulle dekke. Det er for dyrt å gjennta det man har gjort med det analoge nettet, mener Telenor.


Men som mange fryktet firer ikke regjeringen på kravene, for det ville være å ta fra enkelte dagens TV-tilbud, selv om satellitt er et alternativ.

"Konsesjonæren må forplikte seg til å bygge ut den delen av bakkenettet der Norsk rikskringkasting og TV2 skal sende til å bli landsdekkende. Begrunnelsen for dette kravet er målet om at hele befolkningen skal ha tilgang til et grunnleggende tilbud av digitale fjernsynssendinger."

Regjeringen presiserer også at "det er ikke aktuelt å benytte statlige midler for å finansiere utbyggingen", men gjelder dette også ekstratilskudd til NRK, kan trolig TV2/NRK-samarbeid Nordisk Television skrinlegge sine planer.

Så langt er det bare Nordisk Television som har sagt at de vil søke. Telenor trakk seg fra samarbeidet og sier de vil kreve betalt for utbyggingen på tradisjonelt vis dersom Nordisk Televison ønsker dem som en underlevarandør til å bygge selve nettet. I tillegg til kostanden for å bygge nettet, vil man også måtte dele ut TV-dekodere gratis.

Søknadsfristen er 11. oktober.

Konsesjonen vil bli tildelt etter skjønnhetsprinsipp, ikke noen anbudsrunde. Det foreligger heller ingen tidsfrist.

Til toppen