Hardkjør mot Barksdale i Microsoft-saken

Etter en to timer lang innledning, brukte Microsofts advokat tirsdagen til å gå gjennom Netscape-sjef Jim Barksdales 127 sider lange skriftlige forklaring. Da kvelden kom, hadde man rukket fram til side 13.

Microsofts advokat John Warden holder seg til en lavteknologisk profil. Mens myndighetenes mann David Boies benyttet både video og dataprosjektør, holdt Warden seg til plastark og overhead mens han sammenliknet regjeringens sak med de såkalte luddittene, engelske tekstilarbeidere som i årene 1811 til 1816 angrep fabrikker for å knuse alt moderne maskineri.

Warden tordnet mot mandagens angrep mot Bill Gates og mente de avspeilte en sak som bygget mer på retorikk enn på begrunnede anklager. Han understreket at Microsoft er en tøff aktør i forretningslivet og at antitrustlovene bør brukes mot faktiske monopoler, ikke for å verne om høflighetsnormer. Warden avviste også myndighetenes dokumentasjon av Gates' rolle i presset mot Netscape som en gjengivelse av flere lag med rykter. Han stemplet nok en gang hele rettssaken mot Microsoft som unødvendig, siden ingen er uenige om det sakens sentrale fakta.

På ett punkt ga dommeren Warden umiddelbart medhold. Dommer Jackson slo fast at noe av regjeringens dokumentasjon kan karakteriseres som folkesnakk eller rykter, og at han kan komme til å avvise deler av den.

Etter å ha brukt to timer på sin innledning, innledet Warden sin krysseksaminering av Netscape-sjef Jim Barksdale. Warden startet på side 1 av Barksdales skriftlige forklaring, og ba om forklaringer og presiseringer på alt han mente var uklart eller dårlig begrunnet. Da kvelden kom, var han kommet til side 13.

Warden fikk blant annet fram at Barksdale hadde mer enn et titalls møter med representanter for USAs justisdepartement, der temaet var et mulig søksmål mot Microsoft. Blant disse var et to timer langt møte "en eller annen gang i fjor" med visejustisminister Joel Klein. Warden søker antakelig å bevise at når kundene fylket seg omkring Microsoft, vendte Netscape seg til regjeringen for å få hjelp.

Warden kom ikke til detaljene rundt møtet mellom Netscape og Microsoft 21. juni 1995, der Barksdale påstår at Microsofts representant foreslo en markedsdeling mellom de to selskapene. Microsoft skulle holde seg til Windows, mens Netscape fikk de andre plattformene. Som gulrot foreslo Microsoft en velkommen investering i Netscape. Som pisk ble det antydet at Netscape ville måtte vente i tre måneder før Microsoft ville gi nødvendig teknisk informasjon for Netscape å kunne lage en nettleser til Windows 95. Ifølge Barksdale var det nettopp dette som skjedde, og Navigator for Windows 95 ble tilsvarende forsinket. Wardens krysseksaminering av Barksdale fortsetter i dag.

Regjeringens advokater kom ikke til orde i retten tirsdag. David Boies uttalte til Washington Post at Microsoft ikke svarte på bevismaterialet som han la fram mandag.

Til toppen