Harlem etablerer norsk datakrimsenter

Justisminister Hanne Harlem (bildet) forsøker å gi datakriminelle hardere tider. Tirsdag ble det besluttet å etablere et datakrim-senter ved Økokrim. Justisdepartementet håper på at de økte ressursene skal gjøre det åpne internettet tryggere.

Justisminister Hanne Harlem (bildet) forsøker å gi datakriminelle hardere tider. Tirsdag ble det besluttet å etablere et datakrim-senter ved Økokrim. Justisdepartementet håper på at de økte ressursene skal gjøre det åpne internettet tryggere.

Økokrim skal i en treårsperiode bli tilført større midler i kampen mot datakriminalitet. Dette ble bestemt da justisminister Hanne Harlem tirsdag offentliggjorde opprettelsen av Politiets Datakrimsenter.

Dette senteret skal sortere under Økokrims allerede eksisterende gruppe som jobber med denne type oppgaver. Denne gruppen har i dag en bemanning på ti personer, men vil i løpet av en treårs periode bli styrket, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

- Datakriminalitet er en alvorlig trussel mot samfunnet. Foruten de direkte økonomiske tap som ofrene for datakriminalitet påføres, svekker datakriminalitet også tilliten til elektroniske kommunikasjons- og transaksjonssystemer, uttaler justisminister Harlem i pressemeldingen.

Datakrimsenteret kommer som en direkte følge av Sårbarhetsutvalgets (Willoch-utvalget) anbefalinger.


Det nye senteret vil blant annet ha som oppgave å avdekke, etterforske, påtale og føre datakrimsaker for retten, samt å bistå øvrig politi- og påtalemakt (for eksempel Politiets overvåkningstjeneste).


Det nye datakrimsenteret skal også bli en "kompetanse-arena" for kunnskap innenfor datakrim.

Til toppen