Hastighetsrekord for transistorer

Terahertz-transistorer begynner å komme innen rekkevidde.

Terahertz-transistorer begynner å komme innen rekkevidde.

Forskere ved det amerikanske University of Illinois ved Urbana-Champaign, har greid å lage den første transistoren som kan operere med en klokkehastighet på over 600 GHz.

Ifølge universitetets eget nyhetsbyrå mener forskerne at målsetning om å utvikle en terahertztransistor for høyhastighets databasehandling og kommunikasjonsløsninger nå er innen rekkevidde.

Den nye enheten, som er laget av indiumfosfid og indium-galliumarsenid, er designet med kollektor, basiselektrode og emitter som skal redusere transittiden og forbedre strømtettheten. Transistoren beskrives som pseudomorf, bipolar med heterooverganger og skal ha blitt demonstrert med en kokkehastighet på 604 GHz, det raskeste som noen sinne er blitt oppnådd.

- Pseudomorf gradering av materialstrukturen lar oss senke energigapet mellom valsens- og ledningsbåndene i en halvleder, sier Milton Feng, forsker ved universitetets Coordinated Science Laboratory og professor ved Holonyak.

- Dette tillater raskere elektronflyt i kollektoren. Den arrangerte raderingen av transistorkomponentene forbedrer også strømtettheten og signal-ladetiden, sier Feng. Sammen med en student har han publisert en beskrivelse av transistoren i tidsskriftet Applied Physics Letters, som kom ut den 11. april.

Raskere transistorer kan føre til raskere datamaskiner, mer trådløse kommunikasjonssystemer som er mer fleksible og sikre, samt mer effektive, elektroniske våpensystemer.

Til toppen