Hauser Kina-faren for å hindre patentreform

USAs pågående patentreform motarbeides av Kina-frykt i fagbevegelsen AFL-CIO.

Hauser Kina-faren for å hindre patentreform
Bilde:

Det siste året har sterke krefter i USA gått sammen om å få gjennom en reform av patentsystemet. Bakgrunnen for denne bevegelsen er en erkjennelse av at dagens patentsystem gir for mye spillerom for dem som vil bruke patentsøksmål til å tjene penger, uten å bidra med noe som helst av ny teknologi eller andre oppfinnelser. Dette misbruket har gått så langt at det truer nye oppfinnelser og nyvinninger i USA, og følgelig skader landet i den globale konkurransen, blir det hevdet.

    Les også:

Forkjemperne for patentreform omfatter alt fra store teknologiselskaper som Microsoft og Cisco, til USAs høyesterett. I begge kamrene i den amerikanske kongressen har demokrater og republikanere gått sammen om nye lovforslag. I juli vedtok de juridiske komiteene i henholdsvis senatet og representantenes hus noenlunde sammenfallende forslag. Det hvite hus signaliserte støtte til forslagene, og mye tydet på at det kunne ligge an til vedtak i kongressen før representantene tok sommerferie i august.

En artikkel i Wall Street Journal i dag forklarer at forslagene i stedet ligger i stampe.

Årsaken er spesielt et utspill fra landsorganisasjonen AFL-CIO.

I et dokument sendt til kongressrepresentantene i sommer, skrev direktør William Samuel i AFL-CIOs avdeling for lovgiving følgende:

– I en tid da Kinas regjering stadig utfordres til å leve opp til sine forpliktelser overfor patenter og opphavsrett, ønsker vi ikke utspill som kan svekke våre rettigheter.

Utspillet forsterket argumenter som særlig USAs legemiddelindustri har brukt mot patentreform: Den vil gjøre det lettere for utenlandske konkurrenter å få lovlig tilgang til å kopiere patenterte metoder og produkter, med negative følger for amerikansk industri og arbeidsplasser.

I visse deler av den amerikanske opinionen, er det sterk frykt for globalisering. Frykten er særlig kraftig blant fagorganiserte, og AFL-CIO har sterkt gjennomslag i det demokratiske partiet.

Demokratenes ledere fikk kalde føtter, og hindret en tidlig avstemming om forslagene om patentreform, selv om den ledende drivkraften i Representantenes hus for patentreform er demokraten Howard Berman fra en krets i Los Angeles.

Berman avviser at patentreformen går så langt at den svekker USA i forhold til andre land, og mener at den tvert i mot trengs for å hold fornyelsen i USA oppe på et nivå som kan sikre at landet forblir konkurransedyktig.

Han regner med at patentreformen blir vedtatt når den stemmes over en gang i september.

Les mer om:
;