Håvard Tamburplass til Bluegarden

Håvard Tamburplass (38) blir ansvarlig for nyopprettede Bluegarden Consulting Services i Norge.

Divisjonen skal tilby eksisterende og nye kunder bistand til å utvikle egen lønns- og HR-funksjon, og til å realisere konkrete resultater når de har tatt i bruk Bluegardens tjenester og produkter.

Divisjonen vil i starten ha tre fokusområder; prosjektledelse, endringsledelse og rådgivning innenfor lønn- og HR. Consulting Services vil også ha ansvaret for Bluegardens kursvirksomhet.

Etter flere år som offiser i Luftforsvaret, startet Tamburplass i Skrivervik Data i 1999 som prosjektleder. Han har siden den tid hatt flere posisjoner i Merkantildata, Eterra og Ementor - både som konsulentleder, kvalitetsdirektør, direktør forretningsutvikling, direktør for endring og direktør for storkunder. Det siste året har Håvard Tamburplass jobbet i sitt eget selskap. Siden juni har han vært konstituert salgs- og markedsdirektør i Bluegarden.

Tamburplass har sin utdannelse fra BI, Pacific Luftheran University, Økonomisk College og Luftforsvaret.

Les mer om:
;