Hayes velger K56flex

Modemprodusenten Hayes har valgt side i modemstriden som raser i USA og støtter dermed standarden til Lucent Technology og Rockwell International.

Modemprodusenten Hayes har valgt side i modemstriden som raser i USA og støtter dermed standarden til Lucent Technology og Rockwell International.

US Robotics har gått på et nytt nederlag i modemstriden som raser mellom de to standardene x2 og K56 flex. K56 flex, som ble annonsert før jul, var et tilsvar på US Robotics' forsøk på å diktere modemstandarden med sin selvannonserte x2 standard. Når Hayes nå annonserer at de vil støtte K56 flex, er dette enda et skritt i retning av at Rockwell vinner modemstriden. For aksessleverandørenes del, er det derimot mange som fortsatt sitter på gjerdet og venter, og de større leverandørene vil i startfasen støtte begge standardene for å tilfredstille sine kunder. Dette er også situasjonen i Norge, og foreløpig ser det ut som dødt løp mellom de to standardene her til lands.

Til toppen