HD DVD-krypteringen er blitt knekket

Teknologien som skal sikre film i HD DVD-formatet mot kopiering, er allerede blitt knekket.

HD DVD-krypteringen er blitt knekket

Teknologien som skal sikre film i HD DVD-formatet mot kopiering, er allerede blitt knekket.

Blant teknologiene som følger med de nye lagringsformatene for HD-film, HD DVD og Blu-ray Disc (BD), er tilgangskontrollsystemet AACS (Advanced Access Content System), som av mange er blitt regnet som svært sikkert. Andre har spådd at det ville bli knekket i løpet relativt kort tid.

Det viser seg nå at de sistnevnte fikk rett. I dette debattinnlegget skriver en person som kaller seg muslix64 at vedkommende har laget et tekstbasert Java-program som kalles BackupHDDVD. Dette er et verktøy for å kopiere HD DVD-plater brukeren selv eier, for å spille dem av på en PC med en programvarebasert HD DVD-spiller.

muslix64 skriver i FAQ-filen til programvaren at det ikke er noe spesielt ved selve programmet. Det implementerer rett og slett dekrypteringsprotokollen til AACS. Dokumentasjonen skal være fritt tilgjengelig på nettstedet til AACS Licensing Administrator.

    Les også:

Trikset for å få det til å virke er å finne det som kalles «tittelnøklene» (title keys). Hvordan dette gjøres, beskriver ikke muslix64 i detalj, men han oppgir at AACS-dokumentasjonen forklarer det hele. Et hint han kommer med er at selv om tittelnøklene er krypterte på platen, så må de dekrypteres for at innholdet skal kunne spilles. Utfordringen han da kommer med er å finne ut hvor den dekrypterte versjonen av nøkkelen befinner seg.

Han skriver videre at det alltid vil finnes usikre implementeringer av spillere, og at én dårlig implementering er alt man trenger for å få tak i nøklene.

Programvaren er laget for Windows, men siden den er Java-basert og ikke benytter spesielle Windows API-er, bør den enkelt kunne flyttes til andre operativsystemer.

Hvilke konsekvenser programmet vil få for HD DVD, er uklart. muslix64 har ikke laget noe tilsvarende program for Blu-ray Disc (BD), men det er jo slik at også BD benytter AACS.

For konsumentene vil det selvfølgelig være en fordel å kunne lage kopier av originalplatene, selv om det krever mengder mye harddiskplass. Flere, inkludert muslix64, mener HD DVD-platene er langt mer ømtålige enn ferdiginnspilte DVD-plater.

Filmindustrien kan derimot se på dette som en ny svakhet med HD DVD i forhold til BD, i hvert fall inntil noen lager et tilsvarende program som støtter BD. Men lite tyder på at filmbransjen vil rekke å vende HD DVD-formatet ryggen før dette skjer. BackupHDDVD leveres med full kildekode.

Til toppen