Heftige tall for ID-selskap

Buypass harver inn penger.

Heftige tall for ID-selskap
Buypass fikk rekordomsetning i 2012 og tror på videre vekst inneværende år. Bilde: Buypass

Buypass melder om sitt beste år siden selskapet ble etablert i 2001.

2012 ga en rekordomsetning på 154,3 millioner og et overskudd på 42,2 millioner kroner. Topplinje og driftsresultat øker med henholdsvis 6,9 millioner og 1,3 millioner mot året før.

ID-selskapet som eies med like halvdeler av Norsk Tipping og Evry opprettholder dermed sin solide driftsmargin på drøyt 27 prosent.

Kundevekst i privat såvel som offentlig sektor, blir sammen med høyere transaksjonsvolum fremhevet som de viktigste driverne. I snitt ble ID-tjenesten brukt 30 millioner ganger hver måned, et hopp på 20 prosent.

Ved utgangen av året hadde selskapet registrert 2,2 millioner kunder, hvorav 400.000 oppgis å være aktive mobilkunder.

Buypass er en av flere leverandører av ID-tjenester til offentlige tjenester som IT-direktoratets ID-porten, som også fornyet avtalen i løpet av fjoråret.

Les mer om: