Heidi Grande Røys ønsker åpen kildekode

IT-ministeren lover mer penger til bredbånd, og gir også klare signaler om åpen kildekode.

IT-ministeren lover mer penger til bredbånd, og gir også klare signaler om åpen kildekode.

Det er 95 prosent bredbåndsdekning i Norge i dag, men det er fortsatt klatter på kartet som viser husklynger uten dekning. Målet er full bredbåndsdekning innen 2007.

Men i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2006 er det allerede bevilget 50 millioner kroner ekstra, som ifølge Grande Røys er all time high utdeling av bredbåndsmidler.

Det er likevel i statsbudsjettet for 2007 de rundt 800 millionere kronene som skal til for å gi alle i Norge et bredbåndstilbud må komme. Spørsmålet er om SV klarer å presse igjennom sitt valgkampløfte fra i fjor.

Under en tale på konferansne «IT-tinget» lovet IT-minister Grande Røys mer penger, men ville ikke tallfeste beløp.

    Les også:

Hun gir også klart uttrykk for at åpne standarder og åpen kildekode er noe regjeringen vil legge vekt på. Røys skal senere i høst legge frem en stortingsmelding om IT

Vi må ha en felles plattform og kan ikke leve med forskjellige nettlesere og e-postlesere som ikke kan snakke sammen.

Dermed har hun veldig klart avslørt regjeringens forventninger på også bruk av åpen kildekode.

- For å kunne få en smidig integrasjon av alle IT-systemene er det helt avgjørende med åpen standard og helst åpen kildekode, uttalte hun på it-tinget.

Hun tilføyde at staten må gå til markedet for å skaffe IT-løsninger.

- Men det er likevel vi som styrer innholdet, og dem som ønsker å levere til oss må forholde seg til åpen standard, og forhåpentligvis åpen kildekode, sier hun.

Grande Røys vil også sette fart på e-handelen. Foreløpig er det en svært begrenset andel av inkjøpene via e-handel.

Det gjøres offentlige innkjøp for 250 milliarder kroner i året, men kommunene ikke har vært flinke til å utnytte den nasjonale e-handelsportalen.

IT-ministeren har ambisjoner om at 25 prosent av alle kommunale innkjøp skal skje via e-handel i 2009.

Ifølge en undersøkelse fra Ergogroup mot kommunesektoren kan målet til Grande Røys bli tøft.

I undersøkelsen svarer 69 prosent av kommunene at 0-20 prosent av innkjøpene gjøres via e-handel. 18 prosent svarer at 20 til 40 prosent gjøres via e-handel, mens 13 prosent svarer at mer enn 40 prosent kjøpes via e-handel.

Til toppen