Heldigital kommune i Oslo?

Knowit har fått en rammeavtale på over 100 millioner kroner.

Heldigital kommune i Oslo?
En rammeavtale med Knowit på 124 millioner kroner kan være et første og avgjørende skritt i retning døgnåpen, heldigital forvaltning i Oslo kommune. Bilde: Marius Jørgenrud

Utdannings- og kompetanseenheten i Oslo kommune har inngått rammeavtale med Knowit. Avtalen varer i tre år med mulighet for ett års forlengelse. Anslått verdi er 124 millioner kroner.

I en pressemelding beskrives formålet slik:

– Formålet med anskaffelsen er å understøtte tjenesteyting innen elektronisk samhandling mellom kommunens virksomheter, til og fra sentrale fellesløsninger og til og fra eksterne registre og aktører mot kommunen. Som del av dette arbeidet inngår også forvaltning av Oslo kommunes integrasjonsplattform som er en viktig komponent i kommunens infrastruktur for å realisere visjonen om Digitalt førstevalg.

Etter det digi.no forstår, betyr dette at rammeavtalen med Knowit skal trekke Oslo ut av den halvdigitale grøften kommunens tjenester har ligget i i mange år, der søknader og andre prosesser initieres på web for så å viderebehandles på papir.

I januar i fjor holdt Heidi Arnesen Austlid, direktør for samfunnskontakt i IKT-Norge, et foredrag for finanskomiteen i Oslo bystyre der hun begrunnet hvorfor hun oppfattet byen som «digitalt sett helt horribel». Bystyremedlem Ivar Johansen fulgte opp Austlids beskrivelse ved å fremme et forslag om døgnåpen, helautomatisk digital forvaltning. Se vår artikkel Halvdigitalt tøv i Oslo kommune.

Avtalen med Knowit kan være et første og avgjørende skritt i retning Johansens visjon.

Forutsetningen for å komme ut av grøften er å etablere en effektiv integrasjon av kommunens mange løsninger og få til informasjonsflyt mellom systemene. Dersom interne og eksterne søknader, skjemaer og henvendelser kan behandles effektivt og raskt – heldigitalt – ligger Oslo an til å spare 1,5 milliarder kroner i året. Ikke verst for en investering på 124 millioner kroner.

Det heter i pressemeldingen at Knowit har jobbet lenge med utvikling og vedlikehold av systemløsningene i Oslo kommunes virksomheter, etater og bydeler. Kontrakten ble vunnet i en konkurranse med tre aktører etter en forutgående prekvalifisering.