Heldigitalisering hos Xerox

- Dokumenter er næringslivets valuta, sa toppsjef Richard Thoman i Xerox da han kunngjorde selskapets reorganisering og strategi for å bli verdens fremste håndterer av digitale dokumenter. Strategien omfatter en ny allianse med Microsoft.

- Dokumenter er næringslivets valuta, sa toppsjef Richard Thoman i Xerox da han kunngjorde selskapets reorganisering og strategi for å bli verdens fremste håndterer av digitale dokumenter. Strategien omfatter en ny allianse med Microsoft.

På en pressekonferanse i London tirsdag konngjorde selskapet 17 nye forretningsløsninger samlet i en "Xerox Global Industry Solutions Portfolio". Det dreier seg om pakker av produkter og tjenester, spesielt rettet mot fire ulike segmenter: finanstjenester, produksjon, grafisk bransje og offentlig sektor. I tillegg er det lansert 18 ulike verktøy for kunnskapsdeling. Her er målet å tilby produktive løsninger ved å kombinere programvare, Internett-systemer og andre tjenester.

Thoman ønsker at halvparten av omsetningen skal komme fra produkter og tjenester knyttet til begrepet "digitale dokumenter", mot 16 prosent i dag. Han regner med å nå målet innen ti år. At markedet trenger slikt, er han helt overbevist om. Han understreket på pressekonferansen i dag at brukerne ikke har fått på langt nær nok ut av de mange milliardene de hittil har brukt på datamaskiner og programvare.

- I en fersk undersøkelse av toppledere, sa 88 prosent at kunnskapsforvaltning ("knowledge management") er en av de viktigste trendene for deres bedrift. Men bare 20 prosent sa de følte at de virkelig fikk gjort noe med det, trass i investeringer som ventes å firedobles de neste fem årene, sa Thoman blant annet. Thoman trakk fram en annen undersøkelse av 1500 toppledere som kåret Xerox som best innen kunnskapshåndtering.

Gjennom enkle tall fikk han fram behovet for dokumenthåndtering: 90 prosent av trafikken på bedriftsnett, fratrukket transaksjonsrelaterte applikasjoner, består av dokumenter. Kontorfolk bruker opp mot 97 prosent av tida si på dokumentrettet virksomhet. På Internett ventes tallet på tilgjengelig dokumenter å nå 2000 milliarder innen 2001, åtte ganger så mange som for fem år siden.

- Hos Xerox ser vi på dokumenter, både elektronisk og på papir, som kunnskapens DNA. De er den genetiske koden som bære verdens fortid, nåtid og framtid. De er næringslivets valuta. Dokumenter får ting til å skje. Hver forretningssamtale støttes eller omringes av dokumenter.

Thoman varslet en allianse med Microsoft innen kunnskapsforvaltning og dokumenthåndtering. Alliansen skal kunngjøres nærmere på et arrangement i Palo Alto i mai, der Thoman skal opptre sammen med Steve Ballmer.

Blant nye verktøy som Xerox varsler:

  • En databasepakke kalt Eureka,
  • et prosesstyringssystem kjent som Teoss 2000,
  • søkeprogramvare kalt Thing Finder,
  • helhetlige systemer for digital boktrykking,
  • systemer for håndtering av digitale læremidler,
  • systemer som skal la tilbydere av finansielle tjenester personifisere sin markedsføring,
  • grensesnittet askOnce til søkesteder på web,
  • MobileDoc der smarte telefoner gir tilgang til digitalt lagrede dokumenter,
  • arbeidsflyten EcoWork

Analytikere sier til Reuters at de kjenner slike opplegg fra IBMs avdeling Global Services. Fram til 1997 var Thoman økonomidirektør i IBM.

For å støtte den nye strategien er særlig salgsorganisasjonen reorganisert. Et grunnleggende mål er å gjøre selskapet i stand til å dra nytte av sin tradisjon med avanserte oppfinnelser, og føre den videre. På 1970-tallet oppfant Xerox PC-en, datamusen, det grafiske brukergrensesnittet og Ethernet, men lot andre gå av med gevinsten mens det selv tjente penger på kopimaskiner og skrivere. Thoman ønsker å sette av 200 millioner dollar i året til forskning og utvikling.

Til toppen