Heldigitalt sykehus ble billig

Mer penger, høyere fart og mindre rot. Aust-Agder Sentralsjukehus har som første sykehus i Norge kastet ut alt papir. Og det ble ikke dyrt.

Helsevesenet er i krise og sliter med korridorpasienter og nedskjæringer. Staten har for lengst bedt helsesektoren om å kvitte seg med alt papiret for å kunne jobbe raskere og billigere. I januar avduket helseminister Tore Tønne et statlig helsenett som skal la helsesektoren kommunisere papirløst. Men et slikt initiativ hjelper ikke så mye når mange av sykehusene ikke har penger til å skaffe seg IT-systemer som kan bruke helsenettet.


Nå har det dukket opp et prosjekt som viser at innføringen av slike systemer kan gjøres billig og problemfritt.

- Vi er det første sykehuset i Norge som har innført heldigital journalbehandling, forteller IT-sjef Oskar Aanonsen ved Aust-Agder Sentralsjukehus i Arendal til digitoday.no.

Det nye systemet til sykehuset kan administrere både pasientenes behandling og deres journaler. Alle nye blodprøver og notater legges fortløpende inn elektronisk i det nye systemet. Den store utfordringen er tilgang til gamle dokumenter.

For å gi legene tilgang til gamle blodprøver, legeuttalelser og de andre historiske papirene til pasienten, sorterer sykehuset de av og til svært tykke pasientjournalene i to bunker. Bare de viktige og ferskeste dokumentene skannes inn i TIFF-format, forteller Aanonsen. Leger kan dermed enten lese den gamle journalen på skjerm eller ta en utskrift.

Sykehuset har ikke regnet på hvor store besparelsene vil bli, blant annet fordi det er vanskelig å måle hvor mye journalrot og forsinket behandling koster.

Da digitaliseringsprosjektet på Aust-Agder Sentralsjukehus startet for fire år siden, hadde sykehuset nesten ikke PC-er. Nå er hele prosjektet innført til 56 millioner kroner, et hyggelig lavt tall sammenlignet med andre offentlige IT-prosjekter. Budsjettet inkluderer innkjøp av PC-er, servere, lagringssystemer og programvare fra DIPS. Aust Agder Sentralsjukehus er et mellomstort sykehus med 1250 ansatte som behandler 95.000 pasienter i året. Til sammenligning har Rikstrygdeverket et årlig IT-budsjett på rundt én milliard kroner.

DIPS-selskapet springer ut fra Nordland Sentralsykehus, som startet utviklingen av systemene i 1987. I 1997 ble selskapet skilt ut som et eget AS og startet utviklingen av en ren Windows-versjon. Selskapet eies i dag av Diakonhjemmet og Vest-Agder og Nordland Sentralsykehus.

DIPS er et av fire selskap som konkurrerer om å digitalisere helsevesenet. I tillegg til DIPS, selger også Siemens, Infomedica (eid av TietoEnator og EDB Business Partner) samt Isoft slike løsninger. DIPS har bare 22 ansatte, men har klart å lage et komplett pasient- og journalsystem gjennom bruk av innkjøpte komponenter. Systemet er basert på bruk av Oracle og Borland Delphi, forteller Ståle Leitvoll i DIPS til digitoday.no.

DIPS har gått med overskudd siden oppstarten i 1997 og omsatte i fjor for 19,5 millioner kroner med et resultat før skatt på 4 millioner kroner.