Hele Europa sliter med for få IT-hoder

En europeisk undersøkelse avdekker at det er mangelen på IT-hoder som bekymrer bransjen mest.

Hele Europa sliter med for få IT-hoder
Bilde:

Konkurransen fra USA og Asia har lenge vært en pristrussel for Europa. Nå kan mangelen på IT-kompetanse gjøre bildet enda svartere.

En undersøkelse mot 109 toppsjefer i store selskaper i ulike sektorer i 20 europeiske land av KPMG og Economist Intelligence Unit, viser at det som nå bekymrer toppsjefene mest, er mangel på IT-kompetanse.

digi.no har helt siden 2004 skrevet om hvordan IT-bransjen gradvis har slitt mer og mer for å finne kvalifisert arbeidskraft. Den europeiske undersøkelsen viser nå at dette er et problem over hele Europa.

Nesten åtte av ti ledere mener økt satsing på utdanning er det beste tiltaket for å styrke Europas IT-industri, og at det må tas grep.

Det ventes spesielt høy vekst i Øst-Europa. I Ungarn Polen og Tsjekkia forventes det en dobling av markedet i 2004 til 2009. Dette skyldes i stor grad økt bruk av såkalt near-shoring, der vestlige europeiske land setter ut IT-oppdrag til billigere arbeidskraft i Øst-Europa.

Les mer om: