Hele Norge på nettskole

Kunnskap går fort ut på dato, og Norge må benytte seg av kompetanseheving ved hjelp av nettbasert læring for å ha noe å stille opp med når oljen tar slutt, mener Grete Knudsen.

Kunnskap går fort ut på dato, og Norge må benytte seg av kompetanseheving ved hjelp av nettbasert læring for å ha noe å stille opp med når oljen tar slutt, mener Grete Knudsen.

Næringslivets Kompetansenett (NKN), som forøvrig ble høytidelig åpnet i dag av næringsminister Grete Knudsen uten noen som helst tekniske problemer, ønsker ved hjelp av nettbasert opplæring å heve kompetansen på alle plan og blant alle norske arbeidstakere.

Gjennom Kompetansenettets opplærings- og videreutdanningstilbud kan enkeltbrukere og bedrifter på Internett knyttes sammen på tvers av arbeidssted og bransjer, og direkte til utdanningsinstitusjoner fra grunnskole til universitetsnivå.

NKN er etablert og eid av LO og NHO sammen med en rekke andre landsforeninger og forbund (blant annet Teknologibedriftenes landsforening). Blant innholdsleverandørene er Aschehoug, BI, Boxer, NKI-fjernundervisning, SkillSoft og universitetet i Oslo og Bergen.

Etter grundige vurderinger og anbudsrunder var det den amerikanske programvareleverandøren Saba som stakk av med kontrakten. Saba er etablert i Silicon Valley og er, ifølge NKN, en ledende leverandør av programvare for nettbasert læring.

Under lanseringen av Kompetansenettet understreket NHO-president Leif Frode Onarheim at tilgjengelighet og fleksibilitet er to av de viktigste faktorene som må til for å lykkes med kompetanseheving. Dette var bakgrunnen for LO og NHOs initiativ til etableringen av NKN.

Onarheim påpekte videre at den beste læringen foregår i nær tilknytning til jobben, helst i trygge omgivelser på arbeidsplassen, og gjerne sammen med kolleger. Det er dette han mener er den største fordelen ved Kompetansenettet.

I tillegg til å heve kompetansen på alle plan, og dermed forhåpentligvis gjøre Norge mer konkurransedyktig på alle nivåer, mener Onarheim det er viktig at folk kan dokumentere kompetansen.

Universitetsdirektør Kåre Rommetveit sier kompetansenettet er en utfordring for universitetene, og tvinger universitetene - som innholdsleverandører - til en tettere kontakt med arbeidsgiverne.

En annen innholdsleverandør, Aschehoug, var representert ved William Nygaard. Forlagsdirektøren la vekt på to ting: kunnskap og den nye økonomien. Ny teknologi fører til raske endringer og nye muligheter. Ved hjelp av NKN vil kunnskapen kunne innhentes på en effektiv måte, mener Nygaard.

Han benyttet anledningen til å overrekke Grete Knudsen en e-bok, og understreket at det var lenge siden Aschehoug så seg selv som et medieuavhengig selskap.

Sjef for programvareleverandøren Saba, Bobby Yazdani, var raus med å rose de norske initiativtakerne, og mente dette unike samarbeidsprosjektet "nok en gang hadde satt Norge på verdenskartet".

eMinister Knudsen legger vekt på at når oljeinntektene synker, er vi nødt til å gripe tak i nye muligheter ved hjelp av den nye teknologien. Spesielt, mener Knudsen, gjelder dette eksisterende bedrifter.

NKN sier om seg selv på sine nettsider at de ikke har eierinteresser knyttet til utvikling av opplærings- og utdanningstilbud. NKN har derfor tegnet, eller er i ferd med å tegne, avtaler med en rekke sentrale norske og utenlandske leverandører av opplæring og utdaning.

Les også:
Kompetansereformen får en norsk portal å lære gjennom

Til toppen