Hele NRK involveres i Norges største internettprosjekt

Mandag går startskuddet for en av de aller største internettsatsingene i norsk internetthistorie. NRK.no skal i løpet av 16 måneder bli Norges største nettsted ved hjelp av en enorm nyhetssatsing. Men da må statskanalen skaffe seg 292.000 flere daglige nettbrukere.

Sjefen for NRKs nyopprettede avdeling for digitale medier, Tor Fuglevik, røper overfor digitoday.no at mandag 4. september blir en merkedag for NRK i internettsammenheng.

Da lanseres NRK.no i ny drakt med en seriøs satsing på nyheter og sport.

Ifølge Fuglevik bruker NRK et tosifret antall millioner på nyheter og sport på web. I tillegg vil nettbrukerne også få ta del i satsinger innenfor underholdning, drama, barn- og ungdomsstoff.

- Vi har den fordelen at vi har 3.500 medarbeidere som kan vendes mot webproduksjon. Vi starter absolutt ikke fra scratch. Vi har en nyhetsorganisasjon som rommer 1.400 medarbeidere over hele landet som skal bidra, sier Fuglevik og viser til NYDI, avdelingen som skal levere nyheter i alle NRKs kanaler. Avdelingen, som ledes av Tom Berntzen, blir motoren i NRKs satsing på web, og webnyhetene blir motoren i NRKs satsing på nyheter.

- Vi er bare nødt til å gjøre dette. NRK har vært ute på weben i fem år, men nettarbeidet har ikke vært prioritert med økonomiske midler. Det har vært et stebarn i NRKs redaksjonelle tenkning. Det er først etter 10. juli i år at det har blitt en bedre prioritering, sier Fuglevik og refererer til at "nye" NRK Futurum ble lansert og inndelt i fire avdelinger, blant annet NRK Telekom og NRK Interaktiv.

- Hvis vi ikke får det til nå, er det noe galt med ledelsen i NRK, mener han.

Uansett har NRK en enorm utfordring. Målet er å bli største nettsted i Norge ved utgangen av neste år, 2001. NRK forholder seg til de offisielle målingene, det vil si at Gallups Web-Topp er parametrene de styrer etter inntil videre.

Ifølge de siste målingene til Gallup for andre kvartal i år, ligger NRK langt nede på listene, nummer 16 på ukentlige lesere (122.000) og nummer 19 på daglige lesere (32.000). Veien opp til SOL er lang. SOL har på de siste Gallup-målingene 755.000 ukentlige og 323.000 daglige brukere.

Gallup-tallene er imidlertid kun samlet inn gjennom intervjuer og er ikke et utslag av målinger direkte mot nettbrukerne. NRK.no har fått titlene "NRK Interaktiv" i Gallup-undersøkelsen, noe som kan være noe av årsaken til de lave tallene.

Men skal NRK nå toppen må de altså foreta Norges største medieløft noensinne, med en tilvekst på brukere i super-klassen som ingen har gjort før dem.

Fuglevik innrømmer da også at de er svært ambisiøse:

- Vi har vært gjennom den store bedriftskulturelle prosessen. Størrelsen på organisasjonen drar i retningen av at det kan bli hardt. Vår enorme kompetanse og ressurser som nå skal jobbe etter langt hyppigere deadlines, drar i riktig retning. Husk at vi til nå har hatt kun 70 personer som har jobbet full tid mot web-en, sier han.

Fuglevik håper at NRK nå kan greie å markere at statskanalen er mer enn TV og radio.

I prosessen skal NRK utnytte at de er gode på levende bilder og lyd, og satser inn i en bredbåndsfremtid på multimedia. Nylig ble alle radiokanalene lagt ut i webformat og om en stund vil vi se de første resultatene av NRKs mobilsatsing.

Les:


Statskanalen skal kuppe SMS-markedet
NRK jakter på telekom-alternativer til digital-TV

- Jeg har god tro på at vi skal lykkes med dette selv om jeg innser at målsettingen om bli nummer én er meget ambisiøs, sier han.

Les også om SOLs reaksjon pluss vår kommentar<:


NRKs ambisjoner skremmer ikke SOL
NRK gratis til folket!!!
Les mer om: