Helhetlig backup for Windows

En ny suite fra Veritas gir sentralisert backup og rask gjenoppretting av klienter og spredte servere.

En ny suite fra Veritas gir sentralisert backup og rask gjenoppretting av klienter og spredte servere.

Veritas Software har lansert Backup Exec Suite, under det ærgjerrige slagordet «setter gullstandard i Windows-beskyttelse». Suiten omfatter den nye sikkerhetskopiereren og gjenoppretteren Backup Exec 10.0, Replication Exec 3.1 (tidligere kalt Storage Replicator) og Storage Exec 5.3 (tidligere kalt StorageCentral).

Suiten er hovedsakelig beregnet på bedrifter med rundt tusen eller færre brukere, og har spesielle egenskaper for å integrere spredte avdelingskontorer, samt stasjonære og bærbare klienter, i ordnede sentralt styret rutiner for sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Det skal ikke kreves merinvesteringer i maskinvare eller personale for å oppnå disse fordelene. En sentral konsoll styrer alle operasjoner på alle servere og klienter, uavhengig av geografisk beliggenhet.

En viktig nyhet er rask gjenoppretting fra disk. Veritas viser til en test i regi av VeriTest der Backup Exec er sammenliknet med konkurrerende produkter som Hewlett-Packard Data Protector 5.5 og Computer Associates ARCserve 11.1. Ifølge målingene gjenoppretter Veritas-produktet dobbelt så raskt fra disk som konkurrentene.

En interessant egenskap er døpt «Synthetic Backup». Det viser til at sikkerhetskopiereren kan generere en fullverdig sikkerhetskopi med utgangspunkt i påfølgende serier av inkrementelle kopier. Det gjør at man slipper å belaste nettverket med helhetlige sikkerhetskopier. De genererte fullkopiene kan lagres på arkivmedier som tape, og kan også genereres løpende ved gjenoppretting av tapte data.

Suiten er ellers utvidet med agenter som gjør det mulig å innlemme Solaris- og Linux-maskiner i samme sikkerhetskopieringsløsning, i tillegg til Novell som Veritas har støttet en stund.

Veritas mener suiten har gode skaleringsevner, slik at den kan følge opp både den pågående eksponentielle veksten innen lagringsbehov og økte behov som følge av at brukeren ekspanderer sin bedrift. Nye offentlige lover og regler med krav til arkivering av elektronisk innhold er også en faktor Veritas vil utnytte i sin markedsføring.

I tillegg til den omfattende suiten, lanserer Veritas en begynnerpakke kalt Backup Exec QuickStart Edition som er en énserverutgave av sikkerhetskopiereren. Den skal ha tilsvarende kostnadseffektive egenskaper som hovedpakken, og er sertifisert for bruk med Sony båndstasjoner.

Suiten er tilgjengelig fra i dag. Sikkerhetskopiereren koster fra rundt 900 dollar og oppover, mens en fullverdig suite kommer på over 4000 dollar, inkludert ett års teknisk support.

    Les også:

Til toppen