Helhetsløsning for beslutningsstøtte

Cognos 8 BI gir alle et webgrensesnitt, og konsoliderer data for beslutningsstøtte fra hele organisasjonen.

Cognos, kjent for bedriftsløsninger innen beslutningsstøtte- og virksomhetsstyring, lanserer det de mener er markedets første komplette produkt for beslutningsstøtte, Cognos 8 Business Intelligence. Det skal også den første løsningen for beslutningsstøtte med et fullstendig nettbasert brukergrensesnitt for både administrator, utviklere og brukere.

Daglig leder Espen Andersen i Cognos Norge mener produktet senker terskelen for å ta i bruk beslutningsstøtteverktøy.

Cognos 8 BI bygger på den samme tjenesteorienterte arkitekturen (SOA) som Cognos ReportNet fra september 2003. ReportNet har i dag over 2500 brukere globalt, og genererte lisensinntekter for Cognos i siste kvartal på 235 millioner dollar.

    Les også:

Cognos mener det nye produktet svarer til et allment behov for å konsolidere beslutningsstøttedata fra flere avdelinger i én løsning for hele selskapet. Behovet underbygges av en undersøkelse fra The Data Warehousing Institute, TDWI, der to av tre svarte det var nettopp det de trenger.

Cognos 8 BI skal la brukere å hente data fra alle typer datakilder og sammenstille dem til rapporter, analyser, målstyringstall og aktivitetsoversikter. Fordi løsningen sømløst integrerer all beslutningsstøttefunksjonalitet, skal faren for å ha feil beslutningsgrunnlag reduseres kraftig.

Brukeren kan legge inn sammensatte filtre, sammenstille store informasjonsmengder fra mange kilder og sammenlikne ulike nivåer av informasjon, for å gjennomføre analyser. En annen nyhet er en alarmfunksjon for avvik mellom budsjett og regnskap, og også i implementering av planlagte aktiviteter.

Cognos Norge mener verktøyet passer godt for norske ledere i både privat og offentlig sektor.

Cognos 8 BI er testet av mer enn 100 selskaper, blant dem BMW, DaimlerChrysler, GlaxoSmithKline, Goodyear og Manpower.

Til toppen