Heller ikke amerikanske cookies offentlig informasjon

I rettssaken mellom den amerikanske nettavisen Putnam Pit og myndighetene i byen Cookeville i delstaten Tennessee, ble resultatet at dommeren ikke ga avisen tilgang til datafilene til lokalpolitikerne.

Saken nettavisen Putnam Pit bragte for det amerikanske rettsvesen for å få tilgang til lokalpolitikeres cookies, førte ikke fram. Putnam Pits redaktør Geoffrey Davidian krevde å få utlevert cookies-filene fra datamaskinene til politikerne i byen Cookeville i delstaten Tennessee.

digi.no har tidligere omtalt saken, som akkurat ble avsluttet før den hadde pågått ett år i rettsvesenet. 3. oktober 1997 saksøkte Davidian lokalpolitikerne for å nekte å utlevere offentlig materiale (se relaterte saker i margen til høyre).

Loven i Tennesse sier at delstatsmyndighetene må offentliggjøre mesteparten av dokumentene som lagres - også elektroniske. Davidian søkte om å få utlevert cookies-filene fra lokalpolitikerne samt data om trafikkbøter i kommunen. Han fikk informasjonen om trafikkbøtene, men ikke cookie-filene, med den begrunnelse at datafiler ikke er omfattet av delstatslovene.

Redaktøren har sagt at han var interessert i å finne ut om offentlige datamaskiner hadde blitt brukt til å besøke nettsteder som ikke var jobbrelatert, som for eksempel pornografiske nettsteder.

Davidian hevdet da at politikerne krenket hans konstitusjonelle rettigheter, og saken ble overført til den føderale domstolen.

Dommeren var ikke enig i at politikernes avvisning til å utlevere cookies-filene krenket Davidians konstitusjonelle rettigheter. Men dommeren tok ikke stilling til om filene er del av det materialet delstaten er nødt til å offentliggjøre, skriver news.com. Muligheten for andre saker å bli prøvd på dette områder, er altså åpen.

Liknende saker har også blitt prøvet for det svenske rettsvesenet - først ved Göteborgs-Posten, som fikk avslag, og så ved Arbetarbladet i Gävle, som fikk medhold (se relaterte saker).

Til toppen