Heller ytringsfrihet enn kamp mot USA

EU-kommissær Viviane Reding vil heller sikre ytringsfriheten enn å redusere USAs makt over Internett.

Heller ytringsfrihet enn kamp mot USA
Bilde:

Denne uken pågår, i Aten, den første samlingen i det nyopprettede FN-organet Internet Governance Forum (IGF). Det dreier seg om et rådgivende organ som skal diskutere og foreslå nye måter å styre Internett på.

IGF ble opprettet som ledd i et kompromiss på FNs toppmøte om informasjonssamfunnet i Tunis i november i fjor. Der kom USA under hard kritikk fordi Internetts øverste styringsorgan, Icann, formelt sett er underlagt den amerikanske regjeringen. Stater som Cuba, Iran og Zimbabwe fant hverandre i et krav om å «demokratisere» Internett.

I høst har USA tatt de første skritt for å «privatisere» Icann, ved å gi organet større selvstyre, i første omgang uten å endre den formelle underordningen til handelsdepartementet i Washington. Icann har også sørget for å få et mer representativt styre. Dette har til en viss grad bidratt til å redusere kritikken mot overdreven vestlig innflytelse og påstått mangel på «demokrati».

FN har lagt opp dagsorden for IGF slik at fire temaer behandles på hver sin halve dag: åpenhet, sikkerhet, mangfold og tilgang. Avgrensningene av disse temaene avverger muligheten for å gjøre et stort nummer av USAs dominans over Icann:

  • Åpenhet dreier seg om ytringsfrihet og fri flyt av informasjon, ideer og kunnskap.
  • Sikkerhet tar opp typiske forhold som personvern, virus, spam og phishing.
  • Mangfold dreier seg som bruken av flere språk, og av ikke-latinsk skrift, om internasjonale domenenavn og om lokalt innhold.
  • Tilgang går ut på kostnader, teknologi og regelverk for å utvide tallet på Internett-brukere fra én til fem milliarder mennesker.

På åpningsdagen tirsdag fikk USA ros for sine initiativ overfor Icann, blant annet fra vertskapet – Hellas’ samferdselsminister Michalis Liapis – og den egyptiske kommunikasjons- og IKT-minister Tarek Kamel.

På FN-møtet i Tunis i fjor, gjorde EU-kommisjonen det klart at man prinsipielt er tilhenger av at Internett må styres uavhengig av én enkelt regjering. Under sitt plenumsinnlegg i Aten i år, hamret EU-kommissær for informasjonssamfunnet, Viviane Reding, løs på to hovedpoeng, uten å nevne Icann ved navn: ytringsfrihet og utvikling.

Han sa at respekten for grunnleggende menneskerettigheter og for ytringsfriheten er ufravikelige prinsipper som må ligge til grunn for alt arbeid på IGF.

– Det er et nøkkelelement for EU-kommisjonen å bevare Internett som en åpen og sensurfri sone, der alle verdens borgere fritt kan kommunisere med hverandre, uten å måtte ha tillatelse fra noen andre, aller minst sine regjeringer, i tråd med internasjonalt anerkjente grunnleggende rettigheter, understreket Reding.

Hennes andre hovedpoeng fra Internett og utvikling. Hun forpliktet EU til å yte bistand for å gjøre Internett tilgjengelig til stadig flere. Hun understreket samtidig verdien av kulturelt mangfold på nettet.

– Internasjonale domenenavn betraktes noen ganger feilaktig som et teknisk spørsmål. Det er viktig å sikre stabilitet. Det er framfor alt et legitimt politisk krav for Internett å tilby ulike skriftspråk, som kinesiske ideogrammer eller arabiske tegn. Det er en faktisk fare for at en forsinkelse av internasjonale domenenavn kan føre til en fragmentering av Internettets navneområde. Og vi bør også være åpne for å innføre flere språk i selve mekanismene som skal styre Internett.

Reding avsluttet med en appell «til Internett-organer over hele verden» om å trekke flere folk fra flere språkgrupper inn i diskusjonen om utviklingen av Internett.

    Les også:

Les mer om: