Helnorske nettadresser i februar

I februar starter kappløpet om de helnorske nettadressene med æ, ø og å og samiske tegn.

Norid, organisasjonen som administrere de norske nettadressene (.no) har i dag offentliggjort tidsplanene for innfasing av æ, ø og å.

En serie rettssaker gjør det rimlig klart at selskaper som for eksempel Kværner har rett på kværner.no. Men den ny åpningen åpner et nytt kappløp om generelle adresser som for eksempel klær.no eller språk.no.

Mange bedrifter vil trolig velge å bruke et engelsk-vennlig nettadresse som sin hovedside og kanskje skaffe seg norske adresser som leder til hovedsiden. Norid understreker problemene med bruk av norske tegn.

"Det er grunn til å understreke at dette (de norske tegnene) åpner for en mulighet, men det er ingen som må ha domenenavn med nasjonale tegn. Foreløpig er domenenavn med standardtegn det sikreste, og de som velger domenenavn med nasjonale tegn anbefales å sørge for en egen utgave av navnet bare med standardtegn.

De nye domenenavnene vil ikke være like robuste i bruk som domenenavn med standardtegn. Siden domenenavnsystemet er internasjonalt, vil det nødvendigvis oppstå problemer ved utveksling av adresser med nasjonale tegn. Alle tegn kan ikke tastes inn fra alle tastaturer, og en del programvare - både e-postprogrammer og nettlesere - er foreløpig ikke utviklet for å kunne håndtere nasjonale tegn i adresser. Et helnorsk domenenavn, for eksempel blåbærsyltetøy.no, vil derfor kunne framstå som en uforståelig tekststreng i enkelte sammenhenger. På grunn av dette anbefaler Norid at de som velger å skaffe seg navn med nasjonale tegn også sørger for en utgave bare med standardtegn."

- Selv om det vil være begrensninger i bruken av domenenavn med nasjonale tegn, vil dette tilbudet helt klart gi nye muligheter når det gjelder lokal profilering av virksomheter. Overfor lokale markeder kan det ha betydning å kunne skrive et domenenavn på korrekt norsk, sier daglig leder i Norid, Hilde M. Thunem.

Her er Norids fremdriftsplan:

"Fra mandag 9. februar 2004 kl. 10.00 tar Norid imot søknader med nasjonale tegn. De nye tegnene skal dekke alle offisielle norske skriftspråk, det vil si bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Dette innebærer 23 nye tegn. I tillegg gjelder standardtegnene a-z, 0-9 og bindestrek som tidligere.

Fram til fredag 13. februar kl. 16.00 blir alle søknader med nasjonale tegn tatt imot og lagt på vent. Deretter stenges mottaket for slike søknader. Mandag 16. februar gjennomfører Post- og teletilsynet en trekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere har søkt om samme navn. Deretter vil Norid behandle søknadene fortløpende. Det åpnes for mottak av søknader igjen onsdag 18. februar kl. 10.00. Etter dette skjer søknadsbehandlingen etter det vanlige først til mølla-prinsippet.

Det gjelder ingen fortrinnsrett til domenenavn med helnorsk skrivemåte, slik det heller ikke gjør for navn som bare har standardtegn. I overgangsperioden vil tildeling av navn skje ved trekning der det er flere som søker om samme navn. Samme organisasjon vil bare bli med i trekningen med én søknad om samme navn. Det vil ikke være mulig å forhåndsbestille bestemte domenenavn."

Som en følge av omleggingen utvides antall domenenavn hver organisasjon kan registrere fra 15 til 20. Samtidig gjennomføres det noen andre endringer i regelverket.

Du finner mer informasjon på www.norid.no/domeneregistrering/idn/

;