Helse Midt-Norge velger ErgoGroup

Helse Midt-Norge har valgt den elektroniske saksbehandlingsløsningen ePhorte levert av ErgoGroup.

Avtalen om elektronisk saksbehandling er inngått mellom Helse Midt-Norge IT og ErgoGroup på vegne av Helse Sunnmøre, med opsjon for alle foretakene i helseregionen. Helse Midt-Norge har i tillegg valgt å utløse to opsjoner for henholdsvis Helse-Midt-Norge IT og for sykehusapotekene.

ePhorte fra ErgoGroup kan dermed bli et felles elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystemet for alle sykehusene tilhørende Helse Midt-Norge.

Systemet vil bidra til betydelig effektivisering av dokumentbehandling, arkiv og postmottak for sykehusene. ePhorte er Noark-4 godkjent, målet er å integrere systemet med øvrige systemer for å oppnå ytterligere

effektiviseringsgevinster.

- Vi har vært gjennom en lang og grundig innkjøpsprosess med god forankring i alle sykehusene. Vi ser nå fram til å komme i gang med utprøvingen av det nye systemet i samarbeid med ErgoGroup, sier direktør for Helse Midtnorge IT Bård Helge Hofstad.

- Løsningen vil gi gevinster for Helse Midt-Norge i form av enklere elektronisk arbeidsflyt. Helse Midt-Norge er en viktig kunde for oss i vår satsning mot helsesektoren. Hittil har over 100 offentlige virksomheter valgt ePhorte som arkiv- og saksbehandlingssystem, sier Svein H. Syversen, direktør for administrative løsninger i ErgoGroup.

ePhorte er spesielt tilpasset arkivpersonell, ledere og saksbehandlere i offentlig sektor. Løsningen gir organisasjoner mulighet for trinnvis overgang fra papirbaserte arkiver til elektronisk journalføring, arkivering og systemstøttet saksbehandling. ePhorte gjør det enklere å legge informasjon på internett slik at publikum kan søke etter offentlig tilgjengelig arkiv- og saksbehandlingsopplysninger på nettet.

Systemet har også funksjoner for import av elektroniske skjemaer med verifisering gjennom digitale signaturer/smartkort.

Til toppen