Helse Øst trapper opp e-handel

Innen 2006 skal det meste av Helse Østs innkjøp foregå elektronisk.

Innen 2006 skal det meste av Helse Østs innkjøp foregå elektronisk.

Den offentlige markedsplassen IBX Norge håver stadig inn nye offentlige kunder, nå også helseregionene.

Helse Øst som årlig handler for drøyt seks milliarder kroner, er i ferd med å bli en svært lukrativ kunde for IBX. Målet for Helse Øst er at 70 prosent av innkjøpene skal foregå elektronisk innen 2006.

IBX melder at sykehuset Asker og Bærum har åpnet sin helintegrerte e-handelsløsning over ehandel.no. Dette utgjør starten på hele Helse Østs opptrapping av e-handel som vil innebære en voldsom løft i omsetningen for IBX.

Målet med overgangen til e-handel er å bidra til innsparinger på innkjøp på om lag 400 millioner kroner over to år.

Bærum sykehus vil bruke ehandel.no som base for samhandling med leverandørene. Utviklingen av den interne delen av systemet er gjort i samarbeid med Ullevål universitetssykehus. E-handelsløsningen innebærer at hele prosessen fra bestilling på rammeavtalene til betaling går elektronisk.

I stedet for å godkjenne fakturaer er det heretter bestillingene som skal godkjennes, og alle fullmakter ligger inne i løsningen.

Det betyr at hver og en med innkjøpsansvar bare slipper til der man har fullmakt. Rammeavtalene som sykehuset har, er lagt inn, og «butikken» er åpen døgnet rundt.

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer mener at 2005 blir året da det store gjennombruddet på offentlig e-handel kommer.

– Den vanskeligste og mest tidkrevende jobben for å få ut de forventede gevinstene, er å få den enkelte medarbeider til å tilpasse seg arbeidsform og nye krav, sa han da han åpnet e-handelsløsningen til sykehuset Asker og Bærum.

Til toppen