Helse Vest skal handle på nettet

Helse Vest har inngått en avtale med selskapet IBX som driver den felles offentlige markedsplassen ehandel.no.

ehandel.no fikk en treg start, men nå begynner flere store offentlige kunder å gjøre sine innkjøp av standardvarer her.

Nå melder Helse Vest at 195 av deres underleverandører skal koble seg opp til ehandel.no slik at sykehusene i regionen kan effektivisere innkjøpene av blant annet bandasjer, sprøyter, kontormateriell og mat. Dette har hittil blitt gjort med faks og telefon.

Av et totalt driftsbudsjett på 15,5 milliarder så har man identifisert et innkjøpspotensial for e-handel på hele 1,4 milliarder kroner i helseregionen.

- Dette vil resultere i betydelige besparelser både økonomisk og administrativt for oss, sier logistikk- og innkjøpssjef Lars Johan Frøyland i Helse Vest.

På sikt vil Helse Vest spare på en enkel og oversiktlig handelsprosess via internett. Vi vil få gunstigere priser gjennom en samlet bestilling og økt lojalitet til inngåtte avtaler, sier han.

Helse Vest er den tredje helseregionen i Norge som har inngått avtale med IBX om bruk av ehandel.no.

Til toppen