Helse Vest til søksmål mot TietoEnator

Helse Vest varsler søksmål mot TietoEnator, med erstatning for bortkastet tid og egeninnsats.

Helse Vest varsler søksmål mot TietoEnator, med erstatning for bortkastet tid og egeninnsats.

Helse Vest har ansvaret for sykehusene i Rogaland, Hordaland og nordvestlandet.

På de fire store sykehusene som Helse Vest IKT har ansvaret for, har de brukt systemer for elektronisk pasientjournal fra tre forskjellige leverandører. Et sykehus benyttet Dips, et brukte en løsning fra Siemens og to sykehus benyttet TietoEnators system.

I mai 2005 inngikk Helse Vest IKT en rammeavtale med TietoEnator for å få på plass et samordnet system. Målet var reduserte driftskostnader, men TietoEnator klarte ikke å få systemet på plass. Denne rammeavtalen er nå hevet, uten at Helse Vest har kjøpt noe av TietoEnator.

De har imidlertid brukt mye tid og mye ressurser på forprosjektet. Helse Vest varsler nå at de vil kreve erstatning av TietoEnator for bortkastet tid og krefter.

Hvor mye tid og hvor store kostnader det er snakk om, vil ikke Helse Vest IKT si noe om.

– Tapene er ikke voldsomme, sier Erik Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT til digi.no.

På direkte spørsmål fra digi.no sier han at det ikke dreier seg om tresifret millionbeløp. Det er mindre enn det, men allikevel betydelig nok til at Helse Vest IKT mener det er verdt å gå til søksmål. Det kan tyde på at det i hvert fall dreier seg om ti millioner kroner.

På tross av problemene som både Helse Vest og Helse Sør har hatt med å få på plass et felles system, sier Hansen at de fortsatt vil jobbe videre med å få det til.

– Ja, vi skal videreføre arbeidet og få et felles system, det er målet, sier Hansen til digi.no.

Med tanke på at Helse Vest stanser prosjektet med TietoEnator, betyr det i praksis at Helse Vest må velge enten Dips eller Siemens. Det finnes ikke så mange andre alternativer i dette spesialiserte markedet.

Hansen vil foreløpig ikke kommentere den problemstillingen.

Til toppen