Helsedata for 65 millioner

Siemens AS, divisjon Medical Solutions, er av styret i Helse Øst blitt tildelt rammekontrakt på nytt IT-system for radiologisk informasjon og digital billedbehandling, RIS/PACS. Rammen for avtalen ligger på 65 millioner norske kroner.

Siemens AS, divisjon Medical Solutions, er av styret i Helse Øst blitt tildelt rammekontrakt på nytt IT-system for radiologisk informasjon og digital billedbehandling, RIS/PACS. Rammen for avtalen ligger på 65 millioner norske kroner.

Systemet håndterer alle aktiviteter ved radiologiske undersøkelser på sykehus, inklusive forvaltning, bearbeiding og presentasjon av bilder.

Rammeavtalen omfatter i utgangspunktet alle sykehus i Helseregion Øst. I første omgang er det planlagt at Ullevål Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Asker og Bærum Sykehus vil benytte avtalen.

- Dette innebærer at vi forsterker vår posisjon som en ledende leverandør av IT-løsninger til norsk helsevesen, med basis i et sterkt kompetansemiljø i Oslo, sier Ole Per Måløy, direktør i Siemens AS, divisjon Medical Solutions.

Til toppen