Helsedepartementet smittet medie-Norge

En datamaskin i Sosial- og helsedepartementet ble smittet av det etter hvert kjente Anna-viruset. Deretter ble viruset distribuert ut ved hjelp av presselisten som administreres av Statsministerens kontor.

En datamaskin i Sosial- og helsedepartementet ble smittet av det etter hvert kjente Anna-viruset. Deretter ble viruset distribuert ut ved hjelp av presselisten som administreres av Statsministerens kontor.

Derfor så det i det minste ut som om viruset var ekspedert fra høyeste hold til flere mottakere av departementenes presseliste.

Underdirektør ved Statsministerens kontor, Henning Henriksen, sier at de nå har identifisert en datamaskin i Sosial- og helsedepartementet som maskinen som førte viruset videre.

Når det først var aktivert fra denne datamaskinen angrep viruset maskinens epost-liste. Fra denne maskinen har en også tilgang til departementenes felles epost-liste som benyttes ved distribusjon av pressemeldinger og lignende. Dermed ble adresselisten hentet og viruset distribuert til en rekke mottakere som i morgentimene tirsdag brukte tid på å slette virusinfiserte epost-meldinger.

Henriksen sier at det ved Statsministerens kontor er et virusprogram som sletter alle vedlegg med virus, og sender melding til avsender om at eposten inneholder et virus.

Departementene oppdaterer på ulike tidspunkt egne virusprogram, som gjør at enkelte departement kan bli hengende etter.

Til toppen