Helsedirektoratet «har jobbet med» å få på plass selvregistrering, KS lanserte det for flere uker siden

KS leverte løsning for selvregistrering av positiv hjemmetest for flere uker siden, likevel sier helsemyndighetene at det ikke finnes noen slik løsning.

Helsedirektoratet «har jobbet med» å få på plass selvregistrering, KS lanserte det for flere uker siden
Det er fortsatt uklart om Helsedirektoratet utvikler egen løsning eller ønsker å bygge videre på KS' Fiks-smittesporing. Illustrasjonsfoto: Tashatuvango/Colourbox

– Vi har jobbet med å få på plass selvregistreringer der du kan logge inn og registrere et positivt resultat på en hurtigtest selv, og da

;