Helsedirektoratet søker IKT-tjenester for milliarder

Trenger hjelp til utvikling av mer sentrale løsninger.

Helsedirektoratet søker IKT-tjenester for milliarder
Helsedirektoratet ønsker en mer helhetlig og sentral utvikling av IKT-løsninger for helsesektoren. Bilde: Colourbox

Oslo (NTB): Helsedirektoratet legger i disse dager ut et anbud på IKT-konsulenttjenester med en øvre verdigrense på mellom tre og fire milliarder kroner. Avtaleperioden er på maksimalt fire år.

Sentralt

Pengene vil hovedsakelig bli brukt til teknisk utvikling og prosjektledelse. Avtalen inngås fordi det trengs hjelp til utvikling av nasjonale IKT-løsninger i helsesektoren for å få bedre helhet og samhandling.

Mer kontroll: Helse-IT kan få eget direktorat 

Målet er å gjøre hverdagen enklere og kvaliteten bedre for pasient og helsetjeneste. Mye av den IKT-utviklingen som tidligere ble utført lokalt og regionalt, vil i framtiden gjøres mer sentralt.

Dette gjelder blant annet realisering av målet om en innbygger -  en journal og andre digitale tjenester rettet mot både innbyggere og helsepersonell, som for eksempel kjernejournal og e-resept.

En mer helhetlig IKT-struktur i en samlet norsk helsesektor angår alle kommuner, fastleger, sykehus, spesialister og helseforvaltning som har ulike systemer. (©NTB)