Helsefremmende Linux-PDA-er på landsbygda i India

Helsearbeidere i Ballabghar i India bruker Linux-baserte iPaq hånd-PC-er til å holde oversikt over mer enn 70.000 pasienter.

Ifølge et intervju gjort av den indiske nyhetstjenesten IANS med den norske lederen for gruppen som tok initiativet til prosjektet, Tarjei Mikkelsen, startet Ca:sh - "Community Access and Sustainable Health-tools", også forkortet til Kaash - høsten 2001 som et fellestiltak mellom MIT Media Lab Asia og en flokk studenter fra Massachusetts Institute of Technology, hvorav Mikkelsen. Han og andre av studentene dannet siden selskapet Dimagi som spesialiserer seg på helsefremmende IT-løsninger for både fattige og rike land.

Den bærende ideen i Kaash er at helsearbeidere på landsbygda løpende registrerer pasientopplysninger på en hånd-PC, og overfører dem til sentrale databaser så snart en forbindelse er tilgjengelig. Siden systemet ble tatt i bruk i februar 2002 er over 70.000 pasienter i Ballabghar i delstaten Haryana registrert.

Kaash gir mange fordeler i forhold til de manuelle rutinene den erstattet. Helsearbeiderne slipper å bruke en hel arbeidsdag per måned på å kopiere håndskrevne notater til et datasystem. Det sentrale registeret er alltid ajour, og informasjonen er mer pålitelig. Helsemyndighetene har alltid tilgang til aktuell informasjon om situasjonen i distriktet, og får et bedre grunnlag til å avgjøre forebyggende og andre tiltak.

Teknisk sett er løsningen bygget rundt Linux-drevne iPaq hånd-PC-er fra Hewlett-Packard, åpenkildekode programvare som MySQL, og Qt/Embedded fra norske Trolltech.

Dimagi har siden utviklet et system for onlinetjenester rettet mot sukkersyke barn utstyrt med rimelige håndterminaler (DiaBetNet), et allment system for undersøkelser der opplysninger registreres løpende på PDA-er, og et Palm-basert system for sikker registrering av AIDS-opplysninger i Sør-Afrika.

Til toppen