Helsekontrakter setter fart på netthandel

Det offentlige har vært trege til å handle over nett, men nye helsekontrakter kan sette fart på salget.

Det offentlige har vært trege til å handle over nett, men nye helsekontrakter kan sette fart på salget.

Under dot.com bølgen startet Staten opp ehandel.no, som skulle gi det offentlige mulighet til å gjøre sine innkjøp både rimeligere og mer effektivt over nett.

Tjenesten blir drevet av IBX, men selv om det hevdes at ordningen kan spare virksomheter for 20 prosent, har det tatt tid å få det offentlige med på laget.

Det antas at det offentlige handler for 260 miliarder kroner offentlige, men bare en milliard omsettes foreløpig hos IBX som har NTNU og seks kommuner som kunder.

Nå kan helse-Norge sette fart på netthandelen.

Ifølge administrerende direktør Asbjørn Sola i IBX har selskapet avtale med både Helse Øst og Helse Vest. I dag ble det i tillegg inngått kontrakt med Helse Sør. Sammen omsetter de tre heleregionene for vel 70 prosent av helsemarkedet i Norge.

- Helse Vest har fanget et stort volum allerede, sier Sola til digi.no.

Helse Vest består av sykehusene i Førde, Haukeland i Bergen, Haugesund og Stavanger.

Helse Sør og Helse Vest kjøpte inn varer og tjenester i 2004 for ni milliarder kroner, men bare for 510 millioner kroner på ehandel.no. Det er derfor et stykke igjen til at offentlig sektor begynner å handle større deler av sine innkjøp over nett.

IBX har hovedkontoret i Sverige, og i tillegg er representert i Norge, Danmark, Finland og Tyskland. I fjor omsatte selskapet for 187 millioner svenske kroner med et driftsresulat før skatt på 15 millioner kroner.

Dette er en vekst på 30 prosent fra 2004, og Sola forventer en ytterligere vekst på mellom 30 til 40 prosent i år.

I Norge omsettes det for 17,7 millioner og med et resultat på 1,1 milliard kroner.

Sola hevder at alle landene i dag har positive resultater.

Men antallet offentlige aktører som kjøper inn sine forbruksvarer på ehandel.no er fortsatt ikke imponerende.

Den potensielle brukermassen er 433 kommuner, 18 fylkeskommuner og rundt 300 statlige etater.

I fjor tok også Avinor ehandel.no i bruk.

Til toppen