Helsenettsted døde på sotteseng

Vitastart fulgte "dot-konk"-metoden til punkt og prikke. Helseportalens liv sto ikke til å redde da et ullent eiendomsselskap ikke betalte millionregningen for aksjer de skal ha tegnet under en emisjon i januar.

"Vitastart skulle bli en ledende helsetjeneste på nettet, og konkurrere med de store aktørene. Etter all sannsynlighet ender satsingen i skifteretten."
Dette skrev digitoday den 26. mars.

Samme dag begjærte selskapets styre Vitastart konkurs. Etter lengre tids 'sykeleie', måtte selskapet stenge dørene for godt.

Det er bobestyrer Frode Müller i advokatfirmaet Simonsen Føyen DA som opplyser dette til digitoday.no. Verken Vitastarts daglige leder, aksjonær og styremedlem Øivind Horpestad eller styreformann Peder Ragnvald Køltzow har vært tilgjengelige for kommentar.

Ifølge Müller hadde Vitastart 5 - 6 ansatte i Norge. Homoportalen It-is, som ble overtatt av Vitastart i mai i fjor, måtte legge ned ved juletider. Men Vitastart fikk heller ikke leve lenge.

Nettselskapet ble stiftet 13. desember 1999.

- Dette er bare ett av 30 tilsvarende selskaper som i løpet av 2001 har gått konkurs i Oslo, forteller bobestyreren.

Vitastart hadde 66 aksjonærer - hvorav én utenlandsk. Hovedeierne var, i tillegg til Horpestad selv, et Jersey-selskap som heter Rosiere Investments Ltd. og Sector Invest AS.

Advokaten sliter imidlertid med ett stort problem i denne saken - det samme problemet som i praksis forårsaket at selskapet måtte rydde hyllene.

I januar i år ble det foretatt en emisjon. Én aksjonær - et selskap som heter Oslo Eiendom Handel AS - tegnet aksjer for 1,2 millioner kroner. Det aldri ble betalt for disse aksjene. Det er også svært vanskelig å få tak i personene som står bak dette selskapet.

Brønnøysundregistrene opplyses det at selskapets styreformann heter Ronny Fallo. Han ble svært paff da digitoday ringte.

Først sa han at han var styreformann i Oslo Eiendom Handel i to uker, og deretter at han hadde sluttet å være styreformann for to uker siden. På spørsmål om kommentar til pengene selskapet skylder Vitastart for aksjene, sier Fallo at han ikke vet noe om det.

- Jeg var vel egentlig ikke styreleder. Eller... Jeg skjønte ikke noe av det. Det var ikke sånn som det stod i annonsen. Nå har jeg sagt til dem at det ikke går. Det var ikke sånn som jeg trodde, så nå har jeg begynt å jobbe i et budfirma. De sa at de skulle sende inn skjemaer om at jeg har sluttet som styreformann til Brønnøysundsregistrene, forteller Fallo.

Men hvem "de" er, vet han ikke. Han sier han bare var 'styreformann på papiret', og ikke egentlig vet noe mer om saken annet enn at 'det var noen ugler i mosen'.

Oslo Eiendom Handel har ikke telefon. På Telenors opplysningstjeneste får digitoday beskjed om å ringe et selskap som heter Aktuell Takst, men disse aner ikke hvor eller hvordan man får tak i noen som jobber hos Oslo Eiendom Handel.

- Det ser ut til at de skifter eiere hele tiden, forteller Müller til digitoday.no.

Han legger til at Oslo Eiendom Handel, etter boets oppfatning, plikter å betale 1,2 millioner for Vitastart-aksjene.

Emisjonen i januar endte med at helseportalen kun fikk inn snaue 150.000 kroner fra andre aksjonærer. Dette er ikke forenlig med selskapets driftskostnader, som ifølge Müller lå på 1,6 millioner fra januar til mars i år. I samme periode hadde selskapet null kroner i omsetning.

I fjor var selskapets salgsinntekter på 394.000 kroner, mens driftskostnadene var på 8,4 millioner. Det kan se ut som Vitastart har fulgt 'dot-konk-oppskriften' til punkt og prikke.

Müller har ikke alle tallene klare ennå, men sier til digitoday.no at han regner med at Vitastart totalt har fått inn rundt 9 millioner fra aksjonærene siden oppstarten.

- Selskapet måtte endre konseptet før jul. Manglende innbetaling av aksjekapitalen var en av flere årsaker til konkursen. Viktigst var for høye kostnader og sviktende inntekter, sier Müller.

Til toppen