Helt åpen strid om telefusjonen

Mens Telenor har stanset alt arbeid knyttet til fusjonen med Telia, har Sveriges næringsminister Bjørn Rosengren bedt Telia om å fortsette arbeidet. Det er brutt ut en åpen konflikt mellom eierne av de to teleselskapene.

Mens Telenor har stanset alt arbeid knyttet til fusjonen med Telia, har Sveriges næringsminister Bjørn Rosengren bedt Telia om å fortsette arbeidet. Det er brutt ut en åpen konflikt mellom eierne av de to teleselskapene.

Styreleder i Telenor, Arnfinn Hofstad, sier til svenske Ekot at hele fusjonen nå kan være i fare, og står fast på at det er Tormod Hermansen som skal bli konsernsjef dersom Telenor og Telia fusjonerer.

Mandag brøt Telenor alt arbeid knyttet til fusjonen.

Samtidig har de svenske eierne gitt Telias konsernsjef, Jan-Åke Kark, beskjed om å fortsette fusjonsarbeidet som før.

Det er imidlertid liten tvil om at dette skjer fordi de svenske eierne inntil siste øyeblikk vil forsøke å bytte konsernsjef i det nye teleselskapet.

Rosengrens pressesekretær, Lars Georgsson, sier til Finanstidningen på direkte spørsmål om den svenske regjeringen motsetter seg Tormod Hermansen som konsernsjef;

- Det er vanskelig å svare direkte på det spørsmålet.

Han hevder imidlertid at den svenske regjeringen har tillit til Hermansen. På spørsmål om en heller ville sett en annen kandidat til toppsjefsvervet, svarer han at han først må sjekke med Rosengren.

At de to eierne har gitt stikk motsatt ordre til sine respektive selskap på hva en skal foreta seg videre, tyder i alle fall på at det gjenstår uavklarte spørsmål. Og spørsmålene er så viktige at en er villig til å sette hele fusjonen i fare.

I en internmelding til Telia-ansatte fra konsernsjef Jan-Åke Kark, gjengitt i dagens utgave av Dagens Industri, heter det at de to selskapene ikke har besluttet å utsette eller avbryte de pågående prosjektene i integrasjonsprosessen.

Som om ikke dette var nok, har de to teleselskapene ikke klart å overholde fristen for å svare EU-kommisjonen, og det foreligger heller ingen bekreftelse fra kommisjonen om at det er gitt en utsettelse. Det kan derfor synes som om de to teleselskapene benytter sin annonserte utsettelse til en slags time-out, der en omgrupperer sine indre styrker, før det avgjørende slaget.

Nettopp dette advarte EU-talsmann Stefan Rating mot på fredag.

Den nye konkurransekommisæren, Mario Monto, får fusjonssaken for første gang på bordet torsdag og skal da først ta stilling til utsatt svarfrist, før kommisjonen etter planen skal gi endelig beskjed om fusjonen 19. oktober.

Til toppen