Helt ny tilnærming til brukervennlighet

Antropologer og sosiologer gir Microsoft en helt ny innfallsvinkel til brukervennlighet i Longhorn.

Antropologer og sosiologer gir Microsoft en helt ny innfallsvinkel til brukervennlighet i Longhorn.

I dag skal Microsofts sjefsarkitekt Bill Gates demonstrere Longhorn, Microsofts lenge forespeilte oppgradering av Windows, for 2800 deltakere på Windows Hardware Engineering Conference (WinHec).

Demonstrasjonen på WinHec kan oppfattes som et viktig ledd i en akselererende kampanje for å overbevise bedrifter om at de må planlegge sine IT-fornyelse med tanke på å utnytte Longhorn så tidlig som mulig, og ikke holde på Windows XP like lenge som de holder på Windows 98 og Windows 2000.

Wall Street Journal har fått innsyn i noe av det Bill Gates skal demonstrere. Det dreier seg om flere egenskaper ved Longhorn som hittil ikke har vært kjent, og som ikke skal tilbys som oppgraderinger til Windows XP, i motsetning til flere Longhorn-funksjoner som er blitt åpent omtalt de siste månedene.

    Les også:

Egenskapene som den amerikanske avisa omtaler, dreier seg om å gjøre det enklere å bruke PC-er og å finne igjen informasjon.

Den nye grafikkmotoren Avalon legges tilgrunn for en total fornyelse av Windows-grensesnittet. Longhorn forlater prinsippet med generiske ikoner for elementer som mapper og filer, og utstyrer i stedet mappe- og filikoner med egenskaper som skal gi en bedre ide om hvor store mappene og filene er, og hva de inneholder.

I stedet for å vise at en fil er et bilde, viser ikonet en miniatyr av bildet. I stedet for å vise at en fil er et Word-dokument, viser filikonet til Longhorn et lite bildet som gjenspeiler dokumentets innhold. Ikonet kan utløse et poppoppvindu som viser dokumentets forfatter, nøkkelord og kommentarer. Nøkkelord og kommentarer kan legges til alle slags dokumenter og bilder.

Mapper kan vises som bunker, der høyden gjenspeiler hvor mye de inneholder.

I Outlook 2003 er det en egenskap kjent som virtuelle mapper. I Longhorn er denne egenskapen utvidet til å omfatte all filhåndtering. Det innebærer at dokumenter kan legges i flere mapper samtidig uten å måtte fysisk kopieres. Har du en mappe for brev til en bestemt mottaker, og en annen mappe for kontrakter, kan korrespondanse til denne mottakeren om kontrakter plasseres i begge mapper. Uansett hvilken mappe du går til for å finne brevet, får du tak i det samme fysiske dokumentet. De virtuelle mappene inneholder bare pekere til dokumenter. I dagens utgaver av Windows må man ta omveien «snarvei til dokument» for å få samme funksjonalitet.

En direktør i Microsofts Windows-avdeling, Neil Charney, sier til avisa at det nye brukergrensesnittet skal gjøre det så enkelt å ha oversikt over hvor informasjon befinner seg, at søk blir mer eller mindre overflødig.

Charney sier at Microsoft har hyrt inn antropologer og sosiologer som har forsket på hvordan folk arbeider med PC-er. Målet er å tilpasse PC-en til mennesker, i stedet for dagens tilnærming, å tilpasse menneskers arbeidsmåter til PC-en.

En analytiker peker på at denne nye tilnærmingen kan by på problemer hos erfarne PC-brukere, som er så tilpasset dagens PC-er at en omlegging til det mindre erfarne brukere ønsker seg, fører til mindre effektivitet.

Til toppen