BEDRIFTSTEKNOLOGI

– Helt uforståelig

Kartverket vil skrote pilot og bygge egen.

Daglig leder i Norsk Eiendomsinformasjon, Stig W. Seljeseth, er ikke imponert over Kartverket som vil skrote en pilot-løsning for e-tinglysing.
Daglig leder i Norsk Eiendomsinformasjon, Stig W. Seljeseth, er ikke imponert over Kartverket som vil skrote en pilot-løsning for e-tinglysing. Bilde: Norsk Eiendomsinformasjon
26. juni 2013 - 12:04

Statens kartverk gikk mandag ut i digi.no og fortalte at elektronisk tinglysning kan gi samfunnet milliardgevinster. Men bak kulissene er det full uenighet mellom Kartverket og Norsk Eiendomsinformasjon om hvordan digitaliseringen skal skje.

Stridens kjerne er en pilotløsning Kartverket og Norsk Eiendomsinformasjon kjører sammen (Regina). Mens en rapport fra analyseselskapet Pöyry slår fast at det gir mest gevinst å utvikle denne videre til en fullverdig løsning mener Kartverket på sin side at det ikke er bra nok og vil lage en ny løsning i egen regi.

Vil bygge eget

– Pöyry-rapporten, som bygger på et rent økonomisk perspektiv, viser at en videreutvikling av pilotløsningen vil gi en samfunnsøkonomisk høyere gevinst enn å utvikle en ny teknisk løsning. Kartverket mener imidlertid at en videreutvikling av dagens løsning ikke lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte i praksis, skrev Turid Ellingsen i Kartverket i kronikken. Dette fikk Norsk Eiendomsinformasjon til å reagere.

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at dagens løsning har «store tekniske begrensninger», og at elektronisk tinglysing i stor skala ikke vil være mulig innenfor den såkalte pilotløsningen, sier Stig W. Seljeseth, daglig leder i Norsk Eiendomsinformasjon, til digi.no.

Les rapporten her: Samfunnsøkonomisk analyse av elektronisk tinglysing (338 kB)

Han opplyser om at de ikke vet hva begrensingene skal være, og tillegger: «Kartverket har heller ikke påpekt hva det siktes til. Vi har kjørt kapasitetstester og ytelsestester som ikke gir indikasjoner på slike begrensninger.»

–Utvidelser ikke tatt i bruk

Pilotløsningen det siktes til er driftet og utviklet av selskapet Seljeseth representerer, og har vært i bruk siden 2008. Den brukes per i dag av 60 banker og eiendomsmeglere. Den tar imot 20 prosent av alle dokumenter som kommer inn til tinglysning i fast eiendom.

Seljeseth forteller at den eksisterende pilotløsningen kunne håndtert enda større del av dokumentmassen.

– Allerede i 2010 utviklet vi løsninger som åpner for å utvide dagens løsning med nye dokument-typer, slik at majoriteten av dokumenter til tinglysing kunne vært sendt inn elektronisk. Til tross for påtrykk fra markedsaktørene har disse løsningene ennå ikke blitt tatt i bruk av Kartverket, sier Seljeseth.

Seks måneder

Han mener at en investering på ca. 5 millioner kroner kunne ført til at 80 prosent av alle dokumenter til tinglysning kunne sendes inn elektronisk og 70 prosent kan behandles automatisk i systemet.

– Dette kan realiseres i løpet av seks måneder. Store samfunnsmessige gevinster kunne altså allerede vært hentet ut, og de kan fremdeles hentes ut relativt raskt ved å gjøre begrensede investeringer i den eksisterende løsningen, hevder Seljeseth.

På lengre sikt vil det være nødvendig med en oppgradering.

Milliarder

– I den rapporten Pöyry har skrevet på oppdrag fra Kartverket har de forutsatt 15 års levetid på løsningen. Pöyry konkluderer med at samfunnet er best tjent med å velge en videreutvikling av dagens løsning fremfor den løsningen Kartverket tar til ordet for; som er å lage et helt nytt tinglysingssystem sier Seljeseth som påpeker at Pöyry beregner at videreutvikling av dagens system vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 1,7 milliarder kroner.

– Det er 400 millioner kroner mer enn den løsningen Kartverket tar til orde for, altså lage et nytt system, sier Seljeseth til digi.no og tillegger:

– Pöyry konkluderer videre med at de to løsningene ikke vil ha store teknologiske forskjeller. Pöyry mener også at videreutvikling av dagens løsning gjennomgående kommer bedre ut både i forhold til kostnad, tid, risikoprofil og tilknytningskostnad for brukerne, enn det utvikling av et helt nytt tinglysingssystem i Kartverkets regi vil gjøre.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
På trappene til internasjonal suksess
På trappene til internasjonal suksess

– Bedre med ny Toyota enn gammel folkevogn

Tinglysningsdirektør Turid Ellingsen forsvarer i et tilsvar til digi.no deres plan om å etablere ett nytt system.

– Det hersker ingen uenighet mellom Kartverket og Norsk Eiendomsinformasjon om at vi begge ønsker å få på plass elektronisk tinglysing så fort som mulig. Vi har også en felles forståelse av at det er Kartverket, som nasjonal tinglysingsmyndighet, som skal stå for utvikling og drift av systemet, sier tinglysingsdirektør Turid Ellingsen til digi.no.

Hun mener at Pöyry har bygget på feil forutsetninger i sin rapport, som slår fast at gevinsten å velge eksisterende løsning er på 400 millioner kroner.

– Dette forutsetter at systemet driftsettes halvannet år tidligere enn det Kartverket kan klare, sier Ellingsebn som videre kan fortelle at Kartverket er godt i gang med første byggetrinn av «e-tinglysingen og vil kunne være på lufta med et nytt system, som tilsvarer utviklingen av piloten, allerede i 2015.»

Hun mener også det er feil at en investering på 5 millioner kroner vil gi et e-tinglysingssystem som kan håndtere 80 prosent av dokumentene.

– I Pöyry-rapporten anslås denne kostnaden til 38 millioner kroner, sier Ellingsen som understreker at Seljeseth også sier det er nødvendig med en oppgradering på sikt:

– Vi mener i dette tilfellet at det er bedre å kjøpe en ny, kostnadseffektiv Toyota, enn å oppgradere en eldre Folkevogn, for å bruke et folkelig bilde, avslutter Ellingsen.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.