Hemmelig mobil skjuler elskerinner

Motorola har gjennomført en undersøkelse som avdekker hvordan mennesker verden over ter seg med sin mobiltelefon og hvordan den brukes.

Motorola har gjennomført en undersøkelse som avdekker hvordan mennesker verden over ter seg med sin mobiltelefon og hvordan den brukes.

Mobiltelefonen har på mange måter endret vår væremåte. Motorola har nylig gjennomført en undersøkelse der sosiale konsekvenser av mobilbruk er kartlagt - alt fra menn som bruker sin mobiltelefon som statussymbol til ungdommer som konkurrerer om å ha den nyeste, hotteste teknologien.

Undersøkelsen avdekket blant annet at mange har en hemmelig telefon for å skjule forhold på si, og at tommelen har fått større betydning enn de andre fingere på grunn av utstrakt teksting.

Videre har Motorola avdekket at mobilen gir personlig frihet (!) - for eksempel ved at folk blir mer mobile og kan jobbe der hvor de er. Dette var kanskje ikke så overraskende, men allikavel.

Et annet oppsiktsvekkende funn er at menn og kvinner bruker mobilen forskjellig. Kvinner later til å se på mobiltelefonen sin som et uttrykk for sosial kommunikasjon, mens menn ser på den mer som et interaktivt leketøy.

Mange mobilbrukere har dessuten en hemmelig telefon for å skjule forhold på si. Ifølge VG, som siterer BBC News, har én av ti mobileiere skaffet seg en ekstra telefon, og i mange tilfeller ønsker ikke eieren at partneren eller andre familiemedlemmer skal vite om det.

Undersøkelsen mener også å se to hovedmønstre; den diskrete og den utaggerende brukeren.

Til sist viser undersøkelsen at tommelen har fått større betydning enn de andre fingrene - fordi det er denne som brukes flittigst ved skriving av tekstmeldinger. Kanskje det å ha "ti tommeltotter" vil bli mer attraktivt i tiden fremover?

Til toppen