Hendigere antivirus i tynnklientmiljøer

Norman tilbyr viruskontroll spesielt rettet mot å minske belastningen på servere for tynnklienter.

Norman tilbyr viruskontroll spesielt rettet mot å minske belastningen på servere for tynnklienter.

På Comdex Scandinavia 2004 i Göteborg lanserer Norman sitt nye produkt NVCNet for terminalservere. Poenget med denne løsningen er at den avlaster selve terminalserveren for viruskontroll. NVCNet består av en serverdel som kjøres på en annen maskin enn terminalserveren, og en klientdel som kjører på terminalserveren.

Norman begrunner denne ordningen med at terminalservere er en kritisk ressurs for brukerne. En antivirusløsning som skal gjennomsøke filer på en allerede svært belastet server, vil gi redusert ytelse på tjenester som brukerne oppfatter som kritiske.

Miljøer som preges av dette problemet, tenderer til å installere flere terminalservere. Norman mener en tilsvarende ytelsessikring vil kunne oppnås langt rimeligere gjennom en løsning der viruskontrollen kjører på en annen maskin.

Økt sikkerhet kan oppnås ved å installere to eller flere NVCNet-servere, og konfigurere dem til å fordele belastningen mellom seg. Dette fungerer også slik at dersom den ene skulle feile, vil den andre ta over. Det er også mulig å gi NVCNet-serverne forskjellige ansvarsområder.

NVCNet for Terminal Servers som støtter miljøer med programvare fra Citrix og Microsoft.

Til toppen