BEDRIFTSTEKNOLOGI

Henger radiobjelle på sauen

GPS og SIM-kort på bjellen lar bonden se på pc-en hvor dyrene er.

Systemet til Telespor samler lokasjonsdata fra GPS-mottakere rundt halsen på sauene.
Systemet til Telespor samler lokasjonsdata fra GPS-mottakere rundt halsen på sauene.
8. juni 2011 - 13:53

Som ledd i bestrebelsene for å redusere tapene i norsk husdyrhold, subsidierer staten bruk av elektronisk sporing. En rapport fra Statens landbruksforvaltning viser at sporingen er effektiv, heter det i en melding fra Telenor. De eier 50 prosent av Telespor, et selskap som utvikler og selger produkter og tjenester for elektronisk overvåking av husdyr på beite.

Hittil har Telespor solgt 10.000 slike radiobjeller, på sau, geit, storfe, rein – og en lama. I år skal 20.000 dyr ha radiobjelle.

Bjellene inneholder GSP og SIM-kort. Dyrenes posisjon overføres over Telenors mobilnett til en brukerportal, der eierne kan følge med på sine dyr. Systemet merker seg om et dyr ikke beveger seg, og kan varsle.

Ifølge rapporten finner saueeiere igjen 92 prosent av døde sau med radiobjelle, mot bare 19 prosent av dem uten. Bjellen gjør det også langt lettere å avverge at sjuke dyr gjemmer seg bort og dør. Dette viser seg i statistikken: I fjor gikk 3,9 prosent av sau og lam uten radiobjelle tapt. Andelen av dem som gikk tapt med radiobjelle var 1,1 prosent.

En egen lammebjelle skal testes i år. Lammebjellen kommuniserer via radiobjellen på søya. Telespor tenker også å utvide bjellene med sensorer, for eksempel for å måle puls og temperatur på dyret.

Telespor mener dyreholderne får gevinst i form av effektiv sanking, tilsyn og flytting, samt forebygging og dokumentasjon av rovdyrskade. De mener samfunnet som helhet tjener på økt dyrevelferd og sporbarhet, mer korrekt utbetaling ved erstatning for rovdyrskade, mer verdiskapning i distriktene og økt mulighet for å bruke utmark som ressurs.

Telenor har fått Newswire til å lage denne videoen der blant annet landbruksminister Lars Peder Brekk uttaler seg om elektronisk sporing av husdyr i Norge.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.